1. آزادی عقیده و بیان در اندیشه های آیت الله جوادی آملی با نگاهی به حقوق غرب

ابراهیم جوانمرد فرخانی؛ علی نوری

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 55-80

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.1969.1192

چکیده
  پرسش از آزادی و تفسیر آن همواره در طول تاریخ موضوع تأمل اندیشمندان و متفکران بوده است. اندیشه ملحدانه رهایی از قیود دینی را معنای آزادی می‏داند؛ امّا تفکر موحدانه صیانت از حدود دینی را آزادی می‏نامد. این مسأله از آن جهت اهمیت پیدا می‏کند که تفاوت در برداشت معنای آزادی موجب شده تا برخی از متفکران غربی سوء استفاده‌های ابزاری از ...  بیشتر

2. محدودیت‌های آزادی‌های عمومی در حکومت‌های اسلامی و سکولار

علی بهادری جهرمی؛ علی فتاحی زفرقندی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.917.1051

چکیده
  آزادی های عمومی از طریق مجموعه مقررات الزام آور حقوقی به دنبال تضمین مجموعه امتیازاتی برای بشر می باشد که ذاتی انسان است و از خصوصیات طبیعی او محسوب می گردد و برخی اسناد حقوق بین الملل و حقوق داخلی نیز به بیان آن ها پرداخته اند. قواعد حقوق داخلی در ضمن بیان ضمانت اجراهای حقوق و آزادی های اجتماعی برای آن محدودیت هایی قائل می شوند. از جمع ...  بیشتر