1. تبیین مفهوم نقض ‌اساسی ‌و عدم ‌اجرای‌ اساسی ‌قرارداد (در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980، سایر اسناد بین‌المللی و مقایسه با حقوق ایران)

اسماعیل نعمت اللهی؛ سید محمد جواد فاطمیون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1398

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.3808.1480

چکیده
  مقررات متعددی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مفهوم «نقض اساسی قرارداد» پیوند خورده است که از جملة آنها حق فسخ فروشنده و خریدار، حق مطالبة کالای جایگزین توسط خریدار، انتقال ضمان معاوضی و نقض قابل‌پیش‌بینی است. مفهوم مذکور یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین مفاهیم درکنوانسیون مذکور است. در دیگر اسناد بین‌المللی به جای این ...  بیشتر

2. بازپژوهی مقابله با نقض فرضی قرارداد بر مبنای راهکار الزام به اجرای عین تعهّد در نظام حقوق عرفی (انگلیس و آمریکا) و حقوق اسلام

ابراهیم تقی زاده؛ محمدحسین فلاح یخدانی؛ مجید سربازیان

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 61-86

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.2859.1319

چکیده
  پیش از فرا‌‌رسیدن زمان انجام تعهد، ممکن است متعهّدٌله با فرض مسلّم، معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهّد در موعد مقرّر، به تعهّدات قراردادی خویش عمل نخواهد کرد (نقض فرضی) که در اینصورت ذینفع می­تواند با شرایطی، نسبت به اعمال حقّ تعلیق یا فسخ قرارداد و مطالبه‌ی خسارت اقدام نماید. ولی، بهره­مندی از راهکار الزام به اجرای عین ...  بیشتر