حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
1. تولید و کاربرد موشک های بالستیک در حقوق بین الملل و دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران

غلامعلی قاسمی؛ عباس ایمن اسلامیه

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 273-308

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.8025.2251

چکیده
  امروزه موشک ­های بالستیک به عنوان یک توانمندی حساس و استراتژیک، علاوه بر نقش برتری­ دهنده آن در جنگ گرم،  در زمان صلح و جنگ سرد نیز نقشی اساسی داشته و عاملی تعیین­کننده در بازدارندگی دفاعی محسوب می­شوند. پژوهش حاضر با روش مطالعات کتابخانه­ ای، جستاری تحلیلی برای پاسخ دادن به این پرسش بنیادین است که واکنش حقوق بین­ الملل ...  بیشتر