کلیدواژه‌ها = اریستوکراسی
مبانی و مؤلفه‌های حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.22091/csiw.2023.7751.2216

سید مجتبی واعظی