دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی و پژوهشی

مقایسه خودکنترلی از منظر هیرشی و فیض کاشانی با تاکید بر محجّه البیضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22091/csiw.2021.7141.2119

محمد علی حاجی ده آبادی؛ مجتبی یاسینی نسب


مفهوم رشد انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تطبیق بر قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1400

10.22091/csiw.2021.6752.2047

حسین رحمت الهی؛ سید احمد حبیب نژاد؛ فرزانه عبدالمحمدی


نسبت‌سنجی درون‌مایه "حق بر خطا بودن" در اندیشه حقوقی اندیشمندان تشیّع و غرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1400

10.22091/csiw.2022.6609.2014

حامد نیکونهاد؛ مهدی زارع


بررسی تطبیقی جبران خسارت صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1401

10.22091/csiw.2022.6493.1999

عادل ساریخانی؛ مهدی شریفی


تنوع فرهنگی داوران و قضات در رسیدگی‌های داوری و قضائی بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22091/csiw.2022.8020.2249

سید جمال سیفی


بهره گیری از تامین اجتماعی برای دستیابی به توسعه پایدار در دیدگاه کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل و اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

10.22091/csiw.2022.7594.2189

محمد صالح چیت گران؛ علی فقیه حبیبی؛ حسین رضایی


تحلیل ضمانت اجرای تعهدات قائم به شخص در حقوق ایران، فقه و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

10.22091/csiw.2022.6303.1963

احد طاهری؛ علیرضا فصیحی زاده


مطالعه تطبیقی جایگاه توافق انتخاب دادگاه در اسناد سازمان‌های منطقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22091/csiw.2022.7158.2128

فرهاد ایرانپور؛ سیدحسین اسعدی


تعلیق حقوق بشر در وضعیت های اضطراری، هم سنجی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.22091/csiw.2022.6987.2093

داود محبی؛ سید علی اصغر رحیمی؛ پروین زارعی


مطالعه تطبیقی ماهیت داوری در حقوق غرب؛ حقوق ایران و فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.22091/csiw.2022.7643.2194

حسین هوشمند فیروزآبادی


بررسی تحول اصل عدالت در حقوق قراردادها در پرتو تحول ادبیات اقتصادی؛ از مکتب کلاسیک تا مکتب رفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.22091/csiw.2022.7904.2233

فاطمه خارکش؛ جلیل قنواتی


مطالعه تطبیقی مصونیت و مسئولیت مدنی قاضی در فقه امامیه و نظام کامن لا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.22091/csiw.2022.7707.2207

یاسمن سعیدی؛ ابراهیم یاقوتی


استقلال در مسئولیت حقوقی (غیرکیفری): مطالعه تطبیقی قاعده «وزر» در فقه امامیه و «مسئولیت مستقل» در حقوق بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.22091/csiw.2022.8233.2283

محمد ستایش پور؛ علی حدادزاده شکیبا


قاعده احتیاط، و رویکرد احتیاط آمیز در مسئولیت مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

10.22091/csiw.2022.8133.2266

احمد دیلمی


مجازات زانی در قتل عمدی مولود نامشروع؛ مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و عامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

10.22091/csiw.2022.8540.2318

محمد امین ملکی؛ محمدهادی توکل پور


ممنوعیت اعدام و مشروعیت اسقاط جنین، قبض و بسط ناروا در حق بر حیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

10.22091/csiw.2022.8462.2306

حسین جوان آراسته


مبانی و اصول عامه عقود مستمر در مطالعه تطبیقی فقه اسلامی، حقوق ایران و غرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22091/csiw.2022.7486.2167

محمدحسین وکیلی مقدم


مطالعۀ تطبیقی ماهیت صندوق سرمایه گذاری جسورانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22091/csiw.2022.7044.2104

نیما سکوتی؛ محمود حکمت نیا؛ جواد حسین زاده


مبنای حاکم بر مسئولیت‌های قراردادی در حقوق آمریکا ومطالعه تطبیقی با فقه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22091/csiw.2022.7682.2206

فائزه واحد؛ مجتبی زاهدیان؛ احمد تاجی


دعاوی نفع عمومی ظرفیتی در احیای حقوق عامه؛ مطالعه موردی تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22091/csiw.2022.8223.2280

فاطمه اصحابی؛ خیرالله پروین


موانع و چالش‎های تنظیم گری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران در پرتو دولت رانتیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22091/csiw.2022.8487.2310

نازنین فدایی؛ محمد جلالی


مسئولیت حقوقی و کیفری ناظر بر پرداخت اجرت حضانت در فقه اسلامی، نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22091/csiw.2022.7570.2187

ستار محمدی رزینی؛ رضا حسین گندمکار؛ مرتضی فتحی


حق نمایندگی زنان در مجالس قانون‌گذاری و سازوکارهای تقویت آن در نظام های حقوقی مختلف ؛ با تأکید بر نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22091/csiw.2022.7461.2164

داود محبی؛ اعظم طالب؛ پروین زارعی


فرض قانونی «ثروت غیرقابل توضیح»؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی انگلیس و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

10.22091/csiw.2022.8784.2352

سیده ام البنین حسینی


ملاحظات سازمان همکاری اسلامی در عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.22091/csiw.2023.8015.2252

احمدرضا توحیدی؛ زهرا حسن جان زاده


مطالعه تطبیقی ماهیت اشاعه فحشاء در حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.22091/csiw.2023.7371.2156

زهرا ساریخانی؛ عادل ساریخانی؛ مریم رعنائی


تقنین قضایی؛ بررسی نسبت نظام حقوقی ایران با مکتب واقع‌گرایی حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1401

10.22091/csiw.2023.8449.2304

علیرضا دبیرنیا؛ عادل شیبانی


مبانی و مؤلفه‌های حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.22091/csiw.2023.7751.2216

سید مجتبی واعظی


تقابل امنیت گرایی در مرحله کشف جرم و حفظ حریم خصوصی شهروندان؛مطالعه موردی حقوق جمهوری اسلامی ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.22091/csiw.2023.7010.2098

سعید جهان بین؛ مهدی شیداییان؛ محمدخلیل صالحی