دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی و پژوهشی

بررسی تطبیقی جبران خسارت صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1401

10.22091/csiw.2022.6493.1999

عادل ساریخانی؛ مهدی شریفی


حق نمایندگی زنان در مجالس قانون‌گذاری و سازوکارهای تقویت آن در نظام های حقوقی مختلف ؛ با تأکید بر نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22091/csiw.2022.7461.2164

داود محبی؛ اعظم طالب؛ پروین زارعی


ملاحظات سازمان همکاری اسلامی در عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.22091/csiw.2023.8015.2252

احمدرضا توحیدی؛ زهرا حسن جان زاده


مطالعه تطبیقی ماهیت اشاعه فحشاء در حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.22091/csiw.2023.7371.2156

زهرا ساریخانی؛ عادل ساریخانی؛ مریم رعنائی


تقنین قضایی؛ بررسی نسبت نظام حقوقی ایران با مکتب واقع‌گرایی حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1401

10.22091/csiw.2023.8449.2304

علیرضا دبیرنیا؛ عادل شیبانی


آیین تعقیب قاضی و شیوه های رسیدگی آن در کشورهای اسلامی، رومی‌ -ژرمنی و کامن لا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.22091/csiw.2023.8783.2351

محمد صالحی مازندرانی


درآمدی بر نسبت میان نظریه اخلاقی امر الهی و حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

10.22091/csiw.2023.8774.2349

علیرضا دبیرنیا؛ احسان موحدی پور؛ اعظم طالب نجف آبادی


مطالعه تطبیقی اصل تناسب مجازات در جرایم مواد مخدر و مولفه های موثر در اعمال آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22091/csiw.2023.8115.2264

الهام حیدری


جایگاه دولت و حقوق ملت در پرتو نظریه امر الهی: مطالعه تطبیقی دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22091/csiw.2023.6781.2053

کمیل صادقی؛ علیرضا دبیرنیا


مطالعه تطبیقی هیأت منصفه در حقوق ایران و انگلیس در پرتو نظریه جریان‌های چندگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

10.22091/csiw.2023.8790.2354

محمد رضا اسدی؛ محمدخلیل صالحی؛ محمد علی حاجی ده آبادی


مسئولیت مدنی تطبقی سرپرست و متبوع در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس، مصر و عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22091/csiw.2023.8691.2340

عزیزاله فهیمی


تحلیل مبانی و شرایط مسئولیت مدنی کارفرما ناشی از فعل کارگر در حقوق ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22091/csiw.2023.8263.2286

میثم موسی پور


تمایزبخشی اکتسابی علائم تجاری و معیارهای احراز آن با نگاه تطبیقی به نظام‌های ایالات متحده، اتحادیه‌ی اروپا و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22091/csiw.2023.9188.2398

زهرا شاکری؛ مریم مهربان پورآذر


انتقال دولت؛ مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22091/csiw.2023.9413.2422

فاطمه زابولی زواره؛ علیرضا دبیرنیا؛ سوده شاملو