علمی و پژوهشی
1. درنگی مقایسه‌ای بر قاعده تلف مبیع قبل از قبض در ماده 387 قانون مدنی (مطالعه تطبیقی در فقه امامی، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی)

سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز؛ سید محمدهادی قبولی درافشان؛ سید محمد صادق قبولی درافشان

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.2452.1253

چکیده
  ماده )387( قانون مدنی به پیروی از اندیشمندان فقه امامی، در صورت تلف مبیع پیش از تسلیم به مشتری و بدون تعدی و تفریط بایع، حکم به انفساخ بیع کرده است. حال سؤال این است که این حکم معتبر است یا خیر و بر فرض اعتبار آیا حکم یاد شده در مورد تلف ثمن قبل از قبض نیز مجری است؟ این جستار با نقد مستندات حکم به این نتیجه رسیده که این مستندات از استحکام ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
2. تأملی بر جایگاه نافرمانی مدنی در اسناد بین‌المللی، فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی ایران

محمد جواد ارسطا؛ مینا اکبری

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 31-60

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.2136.1214

چکیده
  نافرمانی مدنی مسئله­ای است که در سال­های اخیر به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته و حدود و ثغور آن مورد بحث واقع شده است. در کشور ایران نیز از مسائل جدید محسوب می­شود و هنوز مطالعات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری در این زمینه موجب شد به‌منظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، بررسی دقیق­تر و جامع­تری در این زمینه صورت ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
3. بازپژوهی مقابله با نقض فرضی قرارداد بر مبنای راهکار الزام به اجرای عین تعهّد در نظام حقوق عرفی (انگلیس و آمریکا) و حقوق اسلام

ابراهیم تقی زاده؛ محمدحسین فلاح یخدانی؛ مجید سربازیان

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 61-86

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.2859.1319

چکیده
  پیش از فرا‌‌رسیدن زمان انجام تعهد، ممکن است متعهّدٌله با فرض مسلّم، معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهّد در موعد مقرّر، به تعهّدات قراردادی خویش عمل نخواهد کرد (نقض فرضی) که در اینصورت ذینفع می­تواند با شرایطی، نسبت به اعمال حقّ تعلیق یا فسخ قرارداد و مطالبه‌ی خسارت اقدام نماید. ولی، بهره­مندی از راهکار الزام به اجرای عین ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
4. مطالعه تطبیقی ممیزات شهادت در وصیت در فقه و حقوق ایران و آمریکا

سید مهدی دادمرزی؛ مهرداد صادقیان ندوشن

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 87-108

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.1434.1105

چکیده
  اثبات وصیت به عنوان آخرین اراده موصی که تکلیف برخی اموال در آن مشخص شده دارای اهمیتی فراوان است. یکی از ارکان اصلی اثبات وصیت، شهادت گواهان می­باشد که گواهان باید شرایطی را دارا باشند از جمله اینکه شاهد دارای بلوغ، ایمان، عدالت و عقل باشد، برای شهادت در وصیت بر امور مالی اقلاً یک شاهد مرد یا دو زن به ضمیمه سوگند مدعی وجود داشته باشد ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
5. ایفاء عین تعهد قراردادی وموانع آن درفقه ونظام های مختلف حقوقی

هدایت اله سلطانی نژاد

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 109-136

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.883.1049

چکیده
  هدف از تشکیل قرارداد، تحقق خواست مشترک و ایفاء تعهدات ناشی از آن است و درصورت نقض، در نظام حقوقی رومی – ژرمنی ، ایران  و برخی دیگر از کشورها ، الزام متعهد به اجرای عین تعهد، بعنوان اصل  اساسی شناخته شده و متعهدله صرفاً در صورت عدم امکان اجبار متعهد ، می تواند اقدام به فسخ و مطالبه خسارت نماید .  درنظام حقوقی کامن لا، اجبار به ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
6. مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی مالک یا متصرف در مقابل واردین مجاز و غیرمجاز در حقوق انگلستان و نظام حقوقی اسلام

حجت مبین؛ احمد امیری

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 137-172

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.1527.1120

چکیده
  مسئولیت ناشی از اموال همواره یکی از موضوعات مهم در حوزه مسئولیت به شمار می‌رود؛ با توجه به اهمیت اموال غیرمنقول و نیز گستردگی خسارات ناشی از این اموال، مسئولیت مالکین و متصرفین، در مقابل واردین به املاک همواره مورد توجه بوده است. در این مقاله تلاش شده است تا مسئولیت مالک یا متصرف در مقابل واردین مجاز و غیرمجاز در حقوق انگلستان و نظام ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
7. اسیدپاشی بر روی زنان از منظر نظام حقوقی اسلام و نظام بین المللی حقوق بشر

علی مشهدی؛ موسی کرمی؛ حسین حبیبی کجیدی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 173-198

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.1984.1193

چکیده
  یکی از پدید‌ه‌های نوظهوری که حقوق و سلامت زن و در نتیجه حریم انسانیت و امنیت جامعه را خدشه‌دار نموده، عمل شنیع اسیدپاشی بر بدن و چهره­ی زنان و دختران جوان است. خشونت اسیدی به عنوان شکلی نوین از خشونت علیه زنان، بازتاب نابرابری جنسیتی و تبعیض در جامعه به شمار می­رود. این عمل، نه تنها خود قربانی، بلکه خانواده او و جامعه را تحت تأثیر ...  بیشتر