علمی و پژوهشی
1. وضعیت کادر امدادی در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی

احمدرضا توحیدی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2011.9.2875.1320

چکیده
  تامّل بر سوابق جنگ­ها و مخاصمات صد ساله اخیر مبیّن آن است که بعضاً طرفین جنگ از ابزارها و تاکتیک­هایی بهره برده­اند که مغایر اصول حقوقی می­باشد، از جمله بکار گیری خدعه در استفاده، پوشش و آرم کادر امدادی برای نیروهای رزمنده جهت یورش به دشمن و یا هدف قرار دادن مراکز و نیروهای امدادی و پزشکی. این در حالی است که به واسطه­ی اصول ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
2. آزادی اطلاعات و اخبار و محدودیت اخلاق عمومی در حقوق بین الملل و اسلام

سعید رهایی؛ مسلم ملکی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 23-56

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.3674.1463

چکیده
  در عصر حاضر آگاهی از رویدادهای زندگی جمعی، از جمله احتیاجات بسیار ضروری انسان، به شمار می­رود. در نظام حقوق بین الملل آزادی اطلاعات و اخبار به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر به شمار می­آید که علاوه بر اهمیت ذاتی، به دلیل کارکرد و پشتیبانی آن از دیگر حقوق، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین از یک سو می­توان گفت که، اطلاعات نقش ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
3. واکاوی فرزندخواندگی درنظام حقوقی اسلام،انگلستان و آمریکا

عبدالجبار زرگوش نسب؛ پرویز باقری

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 57-86

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.730.1030

چکیده
  در این پژوهش، موضوع فرزندخواندگی بـه کمـک قواعـد ومقررات قـانونی و نظام حقوقی اسلام، انگلستان و آمریکا بررسی شده است. فرزندخواندگی آن است که کسی، دیگری را که فرزند نسبی او نیست، به فرزندی بپذیرد. در عربی، به فرزندخواندگی دعی و تبنی گفته می‌شود؛ تبنی در لغت یعنی پسرخواندگی و در اصطلاح، بر پسر یا دختری اطلاق می­شود که مردی او را به ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
4. بررسی تطبیقی نکاح سرپرست با فرزندخوانده در حقوق اسلام، ایران و فرانسه

سیدمحمدصادق طباطبایی؛ حامد حیدری ایرانی؛ نفیسه جعفری

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 87-118

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.2035.1203

چکیده
  یکی از مسائل مهم نهاد سرپرستی ، نکاح سرپرست با شخص تحت سرپرستی می باشد. اگرچه این موضوع در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست مصوب 1392 پیش‌بینی شده، لکن به علت سکوت آیین­نامه­ی اجرایی آن و عدم تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی خاص در این مورد و نیز پیامدهای اخلاقی و اجتماعی ناشی از مطلق دانستن این امکان، در رویه ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
5. مطالعه ی تطبیقی ایراد عدم اجرا در نظام رومی-ژرمنی (فرانسه، آلمان، سوئیس) ،کنوانسیون بیع بین‌المللی و قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران

جعفر عسکری؛ مرتضی نجف آبادی فراهانی؛ مصطفی مصطفایی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 119-144

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.3530.1442

چکیده
  ایراد عدم اجرا یکی از قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی رومی-ژرمنی است که مطابق آن در تعهدات دوطرفه هم‌زمان، در صورت عدم انجام تعهد توسط یک ‌طرف قرارداد، طرف دیگر می‌تواند تعهد خود را معلق سازد و در صورت اقامه­ی دعوا از سوی طرف مقابل با استناد به عدم اجرای تعهد از خود دفاع نماید. ایراد عدم اجرا متفاوت از حق حبس در نظام حقوقی رومی-ژرمنی ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
6. نسبت‌سنجی درون‌مایه بیعت در اندیشه سیاسی شیعه با ماهیت و کارویژه «رأی» در حقوق اساسی مدرن

حامد نیکونهاد؛ مهدی زارع

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 145-168

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.3863.1486

چکیده
  در نظام سیاسی تشیّع مشارکت مردم در تأسیس و استمرار حکومت بر مفهوم بیعت بنا می‌شود که در بارزترین کارکرد خود در قالب یک قرارداد اجتماعی با کارگزاران سیاسی منعقد می‌شود. در حقوق مدرن انتخابات مهم‌ترین عنصر در تحقق نظام نمایندگی محسوب می‌شود و حاکمیت ملی از طریق نظام نمایندگی و با حق رأی، توسط منتخِبین اعمال می‌شود. در مورد همسانی ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
7. مطالعه‌ی تحلیلی اثر قهقرایی پایان تعلیق در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه

الهام شراعی؛ علیرضا یزدانیان؛ محمد هادی مهدوی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 169-198

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.3610.1450

چکیده
  یکی از مباحث مهم حقوق قراردادها مسأله­ی زمان تأثیرگذاری معلق علیه در دوره­ی زمانی پایان تعلیق است. در قانون مدنی ایران به تبع از فقه، اثر تنفیذ در معاملات فضولی از زمان اجازه است. اما مقرره­ای که مبیبن تعیین حکم زمان تاثیر معلق علیه باشد به چشم نمی‌خورد، بر خلاف مقررات مربوط به تعلیق در برخی از کشورها که صراحتاً حکم مسأله مطرح ...  بیشتر