شناسنامه علمی شماره
1. فهرست مقالات دوره 6 شماره 3 پاییز 1398
دوره 6، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 0-0

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.1474

چکیده
    ˜فهرست مطالب™   1. نقش مشارکت مردم در وضع مقررات شهری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق غرب و ایران                                                                                                                                        ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
2. نقش مشارکت مردم در وضع مقررات شهری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق غرب و ایران

سید احمد حبیب نژاد؛ زهرا عامری

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.4478.1586

چکیده
  حق تعیین سرنوشت می تواند ابعاد مختلفی را به همراه داشته باشد از جمله در ساحت محلی و در نقشی که شهروندان می توانند در مقررات­ گذاری­ های محلی-شهری برعهده داشته باشند. این پژوهش سازوکارهای های مشارکت شهروندان در روند مقررات­ گذاری از نقطه­ نظر شوراهای محلی را مورد بحث قرار می­ دهد و با استفاده از مطالعات تطبیقی، مصادیق و مدل­های ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
3. بررسی آثار معامله فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان

حامد خوبیاری؛ سیدمحمدصادق طباطبایی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 29-54

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.4238.1552

چکیده
  در فقه امامیه و حقوق ایران حکم معامله­ی فضولی در اغلب موارد عدم نفوذ است. در حقوق انگلستان معامله فضول برای خود، جز در موارد استثنائی باطل و معامله او برای مالک، تنها در صورت افشای قصد نمایندگی قابل تنفیذ است. این اختلاف در احکام، ریشه در وجود مبانی متفاوت در این نظام­ها دارد. نگارندگان با بررسی این مبانی معتقدند مبنای معاملات فضولی ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
4. ظهورعدم تبرع در پرداخت در حقوق ایران، فقه امامیه و مقایسه تطبیقی آن با نظام حقوقی انگلستان

احمد شمس؛ سعید شیری

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 55-88

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.1235.1079

چکیده
  اجمال ماده (265) قانون مدنی نه تنها موجب بروز تفسیرهای گوناگونی در رابطه بااین ماده قانونی، بلکه موجب صدور آراء متفاوتی از محاکم گشته است. ازاین‌رو تعیین رویه­ای واحد جهت جلوگیری از سردرگمی طرفین دعوی، محاکم و وکلاء به یک ضرورت انکار‌ناپذیر تبدیل شده است. در این پژوهش با توسل به دکترین حقوقی به بررسی و تحلیل دیدگاه های مرتبط با ماده ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
5. مبانی نگاه فلسفی به طبیعت در غرب واسلام

عزیزاله فهیمی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 89-114

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.3184.1374

چکیده
  از جمله مباحث بین رشته‌ای پرچالش در عصر ما، گفتگو از طبیعت و مبانی فلسفی نگاه به آن است که در حیطه­ی گفتمان محیط‌زیست طرح می‌گردد.  تصرفات گوناگون و گاه بحران‌ساز در طبیعت، به مبانی نگاه به طبیعت بازمی­گردد. برخی نگاه انسان‌محورانه نسبت به طبیعت دارند و بنای آنان بر این است که طبیعت دشمن انسان‌هاست و می‌باید از هر طریقی بر ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
6. حمایت از اجساد درحقوق بین الملل بشردوستانه و دیدگاه اسلامی

غلامعلی قاسمی؛ مریم شاکری فر

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 115-148

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.4383.1567

چکیده
  حقوق بین­ الملل بشردوستانه حمایت­ های متعددی را در مورد رفتار احترام ­آمیز با اجساد درگذشتگان جنگ­ ها مقرر داشته است. این حمایت­ ها، با تعهد به جستجوی مفقودین آغاز شده و تا دفن محترمانه­ ی اجساد ادامه دارد. علاوه بر مشکلات مربوط به اجرای این مقررات، نظام حقوق بشردوستانه در جرم ­انگاری برخی رفتارها علیه اجساد مانند نبش قبرهای ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
7. اصل تعیین حداقل کیفر حبس ( تأملی تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق فرانسه)

فرید محسنی؛ رضا رحیمیان

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 149-182

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.4217.1549

چکیده
  رویکرد مبتنی بر اساسی ­سازی نهادهای کیفری، یکی از موثرترین راهبردها در راستای سامان ­بخشی به گفتمان ­های ناظر بر  پاسداشت حق­ها و آزادی­ های بنیادین شهروندان در برابر قدرت عمومی است. با هدف کاستن از آسیب­ های ناشی از بهره­ گیری غیرضروری از کیفر حبس و نظام­مند‌سازی رویه­ ی قضایی ایران در گزینش این کیفر، ایجاب می­ ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
8. مطالعه تطبیقی پرداخت اجرت به شاهد در حقوق اسلام و آمریکا

ایوب منصوری رضی؛ علی رضا نصیری رضی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 183-209

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.2668.1290

چکیده
  ممکن است شاهد به لحاظ حضور در دادگاه جهت ادای شهادت متحمل خساراتی شود. این خسارات قابل جبران است. این امر مورد تأیید و تقنین قانون­گذار نیز واقع شده است. لیکن پرداخت دستمزد به شاهد در قبال نفس تحمل یا ادای شهادت در حقوق ایران و آمریکا با موانعی مواجه است. این موانع در مجموع عبارتند از حرمت اخذ اجرت بر شهادت به دلیل وجوب آن و بیم اثرگذاری ...  بیشتر