علمی و پژوهشی
1. همگرایی حقوق محیط زیست و حقوق بشر؛ با نگاهی به فقه اسلامی

گودرز افتخار جهرمی؛ علیرضا رضائی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 1-32

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.1767.1155

چکیده
  رابطه بین حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست در حقوق بین­الملل موضوع چندان ساده و آشکاری نیست؛ اگرچه ارتباط حقوق محیط زیست و حقوق بشر و پیامدهای مباحث محیط زیست بر بسیاری از حق­های بشری غیرقابل انکار است. در بروز برخورد و همپوشانی حوزه­های مشترک این دو، همسو یا معارض پنداشتن حقوق بشر و محیط زیست، در شناسایی ارجحیت­ها بسیار راهگشاست. ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
2. عنصر عنف در زنا از منظر فقه ، حقوق جزای ایران و انگلیس

روح الله اکرمی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 33-66

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.1895.1178

چکیده
  از منظر قانونگذار مجازات اسلامی، وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حد اعدام می‌شود. در ترمینولوژی قوانین کیفری و دکترین حقوقی عنف متضمن اِعمال زور و خشونت و جبر مادی از سوی مرتکب است. این در حالی است که در بسیاری از موارد قربانیانِ متجاوزین جنسی، بدون وجود عنف و از طریق اغفال، تهدید یا در شرایطی که توانایی مقابله ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
3. حق تعیین سرنوشت در اسلام و حقوق بین‌الملل معاصر

منوچهر توسلی نائینی؛ فرناز شیرانی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 67-90

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.1151.1072

چکیده
  یکی از اصول اساسی و پایه حقوق بین­الملل معاصر، اصل حق تعیین سرنوشت است که بر اساس آن همة افراد و دولت‌هامی‌توانند امور خویش را در زمینه­های مختلف سیاسی،اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند. امروزه، دامنه مفهومی‌این حق به خاطر توجه روزافزون به مسئله دموکراسی و حقوق بشر و مسائل دیگرغنی­تر شده و استحکام بیشتری یافته و تخطی و ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
4. بررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری اطفال در فقه اسلامی، اسناد بین‌المللی و قانون مجازات اسلامی 1392

مسعود حیدری

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 91-114

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.818

چکیده
  فقهای اسلامی نتوانسته­اند، سن بلوغ واحدی را تعیین کنند و این امر طبیعی است، چون مسایل مختلفی همچون وراثت، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، روابط اجتماعی و... در بلوغ انسان نقش دارند. برخی فقها بلوغ کیفری را مطابق با مسئولیت کیفری تام می دانند؛ ولی این دیدگاه مطلق نبوده و دارای محدودیت هایی(مانند رشد و کمال عقلی) در فقه می­باشد. قانون مجازات ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
5. تحلیلی بر مفهوم نظام نمایندگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « با نگاهی تطبیقی به اندیشه سیاسی غرب »

علیرضا دبیرنیا

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 115-134

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.805

چکیده
  اندیشه دموکراسی از درون فرآیند تاریخی و تحولات فلسفی- سیاسی غرب متولد شده است و تأسیس نظام نمایندگی همراه با پذیرش ارادۀ مردم به عنوان منبع مشروعیّتِ نظام سیاسی از آثار چنین تفکری است؛ از یک سو تضمین حقوق بنیادین شهروندان مستلزم این است که مفهوم نمایندگی تنها در شکل باقی نماند بلکه به عنوان معیاری انحصاری در مشروعیّت­بخشی به مجموعه ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
6. مطالعه تطبیقی شرط کاربرد صنعتی در حقوق اختراعات

محمود صادقی؛ حامد نجفی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 135-160

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.573.1011

چکیده
  موضوعاتی به عنوان اختراع قابل ثبت می‌باشند که حاوی کاربرد صنعتی مشخص هستند. کاربرد صنعتی یعنی این که اختراع در حوزه‌‌ی مشخصی از فعالیت‌های اقتصادی قابل استفاده باشد . وجود شرط مذکور به دلایل اقتصادی، فقهی و اخلاقی ضرورت دارد. مطالعه‌ی رویه موجود در ادارات ثبت اختراع و علایم تجاری آمریکا، اروپا و ژاپن نشان می‌دهد که این شرط زمانی ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
7. درآمدی بر ارزیابی مراجع کیفری و شبه کیفری در پذیرش دلایل باطل (در حقوق اسلام، ایران و غرب)

جلال الدین قیاسی؛ محمد علی حاجی ده آبادی؛ فرشید دهقان

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 161-187

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.1801.1160

چکیده
   مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه به دادرس کیفری کافی نیست، بلکه دلیل باید به طریق مشروع و قانونی نیز تحصیل شده باشد؛ زیرا حتی در مهم­ترین دلیل بر اثبات یک واقعه­ مجرمانه، چنانچه ضوابط و شرایط قانونی نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می­شود. در حقوق اسلامی دلیلی که از طریق باطل تحصیل شده، فاقد مشروعیت بوده و از عداد ...  بیشتر