1. موازنه ی آیات جهاد در قرآن با توسل به زور در حقوق بین الملل

سید محمدحسن موسوی خراسانی؛ جواد ایروانی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 183-208

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.3915.1503

چکیده
  در حقوق بین‌الملل، هرگونه تهدید و توسل به زور ممنوع است و فقط دو استثناء مهم نسبت به آن وجود دارد؛ یکی حق دفاع مشروع و دیگری، عملیات نظامی برای حفظ یا اعاده­ی صلح و امنیت بین‌المللی. از سوی دیگر، برداشت غلط از آموزه‌های اسلام در باب جهاد، به ظهور فرقه‌های­ تکفیری جهادی انجامیده است. اینان، به جهاد ابتدایی با هدف ایدئولوژیک اعتقاد ...  بیشتر