1. معرفی و نقد نظریه انتخاب شیوه جبران نقض قرارداد : مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران

اسماعیل نعمت اللهی؛ ایمان دهقانی دهج

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 173-200

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.3451.1429

چکیده
  در اغلب نظام‌های حقوقی، طرف زیان­دیده از نقض قرارداد، شیوه‌های متعددی برای مقابله با نقض و جبران خسارت ناشی از آن در اختیار دارد. مسئلة مهمی که در این مورد مطرح می‌شود این است که آیا زیان‌دیده می­تواند از بین شیوه‌های مذکور، شیوه‌ای که منفعت بیشتری برای وی تأمین می‌کند را انتخاب نماید؟ در حقوق آمریکا نظریه‌ای وجود دارد که ...  بیشتر

2. خسارات قراردادی قابل مطالبه در حقوق افغانستان، فقه و اسناد بین‎المللی حقوق قرادادها

سید حسن شبیری زنجانی؛ عبدالخالق قاسمی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 81-110

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.2748.1300

چکیده
  در حقوق افغانستان،  فقه و اسنادبین‎المللی حقوق قراردادها ناقض قرارداد ملزم است خسارات وارده را بگونه‎ای جبران کند که زیاندیده در وضعیتی قرار بگیرد که چنانچه قرارداد اجرا می‎شد در آن وضعیت قرارمی‎گرفت. ازاین‎رو، علی‎رغم مخالفت مشهور فقها،  به نظر می‎رسد زیاندیده می‎تواند خسارت عدم‎النفع را مطالبه نماید مشروط ...  بیشتر

3. ایفاء عین تعهد قراردادی وموانع آن درفقه ونظام های مختلف حقوقی

هدایت اله سلطانی نژاد

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 109-136

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.883.1049

چکیده
  هدف از تشکیل قرارداد، تحقق خواست مشترک و ایفاء تعهدات ناشی از آن است و درصورت نقض، در نظام حقوقی رومی – ژرمنی ، ایران  و برخی دیگر از کشورها ، الزام متعهد به اجرای عین تعهد، بعنوان اصل  اساسی شناخته شده و متعهدله صرفاً در صورت عدم امکان اجبار متعهد ، می تواند اقدام به فسخ و مطالبه خسارت نماید .  درنظام حقوقی کامن لا، اجبار به ...  بیشتر

4. بررسی خسارت انتظار ناشی از نقض قرارداد در کامن لا و حقوق ایران

اسماعیل نعمت اللهی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 129-156

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.1937.1187

چکیده
  نقض قرارداد به صورت عدم اجرا یا تأخیر در اجرا، تسلیم کالای معیوب، تسلیم کمتر یا بیشتر از مقدار و امثال آن، پدیدة شایعی است و نظام‌های حقوقی مختلف شیوه‌های متنوعی برای مقابله آن اندیشه‌اند. در نظام‌های کامن­لایی، اولین و مهم‌ترین شیوة مقابله با نقض قرارداد، پرداخت خسارت یا غرامت پولی است، و الزام به اجرای تعهد، شیوة فرعی و استثنایی ...  بیشتر