نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه فردوسی

2 دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل

10.22091/csiw.2020.5491.1815

چکیده

اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی برخلاف آن چه خود ادعا می کند، با عناصر و شروط دفاع مشروع منطبق نیست و یک عمل متخلفانۀ بین المللی است. امکان سنجی پیگیری قضایی مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از این عمل متخلفانه در دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد. علی رغم عدم عضویت ایران و آمریکا در دیوان کیفری بین المللی، ایران می تواند با ترقیب دولت عراق به پذیرش صلاحیت موردی دیوان، امکان اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این قضیه را فراهم آورد. اما حتی در این حالت نیز نمی توان قضیه ترور سپهبد سلیمانی را در چارچوب یکی از جرایم چهارگانۀ تحت صلاحیت دیوان دنبال کرد. پیگیری مسئولیت مدنی دولت آمریکا در قبال این عمل متخلفانه با توسل به کنوانسیون نیویورک راجع به پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی (1973) که دولت های ایران و آمریکا عضو آن هستند، امکان پذیر است. این کنوانسیون که انجام برخی جرایم ازجمله قتل را در خصوص افراد مورد حمایت بین المللی ممنوع می کند، یک سازوکار حل و فصل اختلاف را پیش بینی کرده که درنهایت به دیوان بین المللی دادگستری ختم می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal Aspects of the Assassination of General Qasem Soleimani and the Feasibility of Prosecuting it in the International Criminal Court and the International Court of Justice

نویسندگان [English]

  • Azam Amini 1
  • Vahid Bazzar 2

1 Assistant Professor of Public International Law Department of Law

2 PhD

چکیده [English]

The US military operation to assassinate General Soleimani, contrary to its claim, does not comply with the elements and conditions of self-defence and is an internationally wrongful act. The subject of this article is the feasibility of prosecution of criminal responsibility and civil responsibility arising from this wrongful act in the International Criminal Court and the International Court of Justice. Despite Iran and US are not parties to the International Criminal Court, Iran could create the possibility of exercising jurisdiction by the court over the case by inviting Iraq to accept the jurisdiction of the court in accordance to article 12(3). But, the assassination of General Soleimani cannot be pursued within the framework of one of the four crimes under the jurisdictional of the Court even in these circumstances. It is possible to pursue US civil responsibility for this wrongful act by resorting to the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons 1973 (1973) to which the Iran and US are the parties. This Convention, which prohibits the commission of certain crimes, including murder, of internationally protected persons, has provided a dispute settlement mechanism that will eventually lead to the International Court of Justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Qasem Soleimani"
  • "International Criminal Court"
  • "International Court of Justice"
  • "Self-Defence"
  • "Internationally Protected Persons"
CAPTCHA Image