نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسنده

دانشگاه حضرت معصومه

10.22091/csiw.2021.5872.1893

چکیده

قاعده «مداد آبی» در کامن‌لا، به عنوان یکی از راهکارهای مواجهه حقوقی با بطلان جزئی عقد است که بر اساس آن مرجع رسیدگی‌کننده قادر است بدون نیاز به درخواست طرفین با حذف جزء فاسد زمینه اجرای جزئی قرارداد را فراهم آورد. با توجه به سکوت و اجمال قانون مدنی ایران در این زمینه و احتمال بروز این فرض در قراردادها، بررسی و تبیین راهکار قابل پذیرش در فقه و حقوق ایران ضروری می‌نماید. بر همین اساس در این مقاله تلاش شده است ابتدا مفاهیم، مبانی و شرایط اعمال قاعده مداد آبی در کامن‌لا بررسی شده سپس با مقایسه زمینه‌های انطباق آن با مبانی فقه و حقوق، خلأهای قانون مدنی رفع شود. به عنوان نتیجه می‌توان گفت اگرچه امکان حذف جزء فاسد از عقد با مبانی حقوق قراردادها منطبق بوده و از پشتوانه عرف معاملاتی و مزایای عملی نیز برخوردار است، اما آثار این حذف اختلاف نظرات فقهی- حقوقی فراوانی بوجود آورده است. این مقاله ضمن تبیین چگونگی اعمال این قاعده در فرآیند دادرسی، فسخ و توزیع عوض را به عنوان آثار اصلی بطلان جزئی عقد با مبانی حقوق ایران سازگار می‌داند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

To Consider the Blue Pencil Rule in Common Law and Compare with Islamic jurisprudence and the law of Iran

نویسنده [English]

  • mohammad hosein vakili moghadam

hazrat-e- Masumeh university

چکیده [English]

The blue pencil rule as a judicial standard in common law, strikes down the void part of contract. The rule determines whether to invalidate the whole contract or only the offending words. In spite of Lengthy arguments about partial nullity of contract in Islamic jurisprudence, the Civil Law of Iran has no obvious solution. Therefore, the article considers the basics and effects of blue pencil rule and seeks for coincidence with Islamic jurisprudence. The conclusion to be made is that based on contract law principles and practical privileges, severance of contract because of offending words is reasonable and rescission and reduction the price should be the main effects of partial nullity of contract in the law of Iran. This approach is compatible with the fundamental principles of contract law and provides effective deterrence. Accordingly, to recognize the severance of contract in due of partial nullity as a legal rule is justifiable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • partial nullity of contract
  • severance of contract
  • void terms
  • reduction of price
  • partial enforcement
CAPTCHA Image