نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه حقوق خصوصی و مالکیت فکری دانشگاه قم

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا همدان

4 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

10.22091/csiw.2021.6260.1957

چکیده

شعبده‌بازان با استفاده از ترفندهایی که به‌کار می‌برند موجبات سرگرم‌شدن تماشاگران را فراهم می-کنند. ایجاد ترفندهای مذکور، گاه، مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی توسط شعبده‌بازان است که سبب می‌شود این گروه، توقع حمایت از تلاش فکری خود و جلوگیری از تقلید و بهره‌برداری غیرمجاز از آن را داشته باشند. ظهور فناوری دیجیتال، با امکان کپی‌کردن و انتشار انبوه و سریع ترفندها، ضرورت این حمایت را دوچندان کرده است. در این مقاله که به روش توصیفی‌تحلیلی نگاشته شده، این نتیجه به‌دست آمده است که در حقوق آمریکا و ایران، اعطای حقوق مالکیت فکری به شعبده‌بازان در قالب‌های محتمل حق مؤلف، حق اختراع، علامت تجاری و اسرار تجاری، یکی از راهکاری حمایت از این قشر است که هر یک مزایا و معایبی دارند. به‌عنوان راهکاری جایگزین، قواعد خودتنظیمی اتحادیه‌های صنفی شعبده‌بازان می‌تواند حمایت نسبی را از این گروه تأمین کند. در فقه امامیه، مانعی برای مشروعیت و در نتیجه، حمایت از ترفندهای شعبده‌بازی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Intellectual Property in Magic: Studying the U.S and Iranian Laws Considering the Imami Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohammad Hadi Ghabooli Dorafshan 1
  • mostafa bakhtiarvand 2
  • akram aghamohammadi 3
  • Sayyed Mohammad Saleh Ghabooli Dorafshan 4

1 Ferdowsi University of Mashhad

2 university of Qom

3 Bu-Ali Sina University , ph.d student

4 Ferdowsi University of Mashhad, Ph.D Student

چکیده [English]

Magicians are able to entertain spectators by using tricks. Creating such tricks, sometimes requires spending a lot of time and money by magicians which makes this group expect protecting their intellectual endeavor and preventing their imitation and unauthorized exploitation. The advent of digital technology, with the ability of mass and rapid copying and dissemination of the tricks, has doubled the necessity of this protection. This paper, written through descriptive analytical method, has concluded that in the Iranian law and the U.S law, granting intellectual property rights in the form of copyright, patent, trademark and trade secrets to the magicians is a probable solution to protect this group who need serious prtection, each having advantages and disadvantages. As an alternative solution, self-regulating rules of magicians' unions may provide a relative protection for this group. In Imami jurisprudence, there is no obstacle to the legitimacy and consequently, the protection of magic tricks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : trick
  • intellectual property rights
  • witchcraft
  • magic
  • self-regulating rules
CAPTCHA Image