پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب (CSIW) - پرسش‌های متداول