نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق ، دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم

10.22091/csiw.2022.8025.2251

چکیده

امروزه موشک های بالستیک به عنوان یک توانمندی حساس واستراتژیک علاوه بر نقش برتری دهنده آن در جنگ گرم نقش اساسی و عامل تعیین کننده بازدارندگی دفاعی در زمان صلح و یا جنگ سرد محسوب می شود. پژوهش حاضر با ملاحظه اصول و اسناد بین المللی موجود،واکنش حقوق بین الملل نسبت به این سلاح راهبردی را تحلیل نموده است . به استثنای موارد خاص ، تولید و کاربرد این سلاح از منظر حقوق بین الملل ممنوع نیست و همه دولتها از جمله جمهوری اسلامی ایران حق برخورداری ازاین سلاح را به منظور تأمین امنیت و دفاع مشروع خویش دارند .با بررسی و تحلیل دکترین امنیتی و دفاعی ج.1.1 و نیز وضعیت کشورهای رقیب و دشمن این حقیقت بدست می آید که برنامه موشکی ایران جنبه بازدارندگی و دفاعی دارد و با لحاظ انواع تحریم های تسلیحاتی و فشارهای سیاسی اقتصادی قدرت های جهانی گریز ناپذیر بوده و در تعارض با تعهدات بین المللی در این حوزه نیست

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

production and use of balistic missiles under international law and defence doctrine of islamic republic of iran

نویسندگان [English]

 • Golamali ghasemi 1
 • abas Iman Eslamiyeh 2

1 International law, faculty of law , Qom university , Qom , Iran

2 The PhD student in Public International Law, Qom University.

چکیده [English]

Ballistic missiles as a sensitive and strategic capability, in addition to its superior role in hot war, is a key role and determinant of defense deterrence in peacetime or Cold War. The present study has analyzed the response of international law to this strategic weapon by considering the existing international principles and documents. Except in special cases, the production and use of this weapon is not prohibited from the perspective of international law, and all governments, including the Islamic Republic of Iran, have the right to possess this weapon in order to ensure their security and legitimate defense. Iran, as well as the situation of rival and enemy countries, shows that Iran's missile program has a deterrent and defense aspect and is inevitable in terms of all kinds of arms sanctions and political and economic pressures of world powers and does not conflict with international obligations of iran in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Missiles"
 • ؛ "
 • Ballistic"
 • , ؛"
 • Iran"
 • ,؛ "
 • defence Strategy"
 • .؛ "
 • International law"
CAPTCHA Image