مصادیق عسر و حرج منجر به طلاق در عقد نکاح در قانون ایران و فرانسه

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.

10.22091/csiw.2021.4284.1557

چکیده

بحث عسر و حرج در نکاح که به زوجه اختیار طلاق می‌دهد از مباحث مهم در زندگی خصوصی خانواده‌ها و راه خلاصی است برای رهایی زوجه از زندگی پرمشقتی که با زوج دارد. از آن جایی که این مسأله مبتلا به خانواده‌های ایرانی و غیرایرانی مثل فرانسه است در این مقاله به بررسی مصادیق تحقق عسر و حرج در نکاح در قانون ایران و فرانسه پرداخته‌ایم. بدیهی است که در این زمینه برخی مشترکات و برخی تفاوت‌ها در مصادیق تحقق عسر و حرج وجود دارد. از موارد مشترک در مصادیق عسر و حرج می‌توان از ترک زندگی مشترک به مدت قابل توجه، ابتلای زوج به بیماری‌های صعب­العلاج، سوءمعاشرت زوج و محکومیت قطعی زوج به زندان نام برد. در مورد مصادیق غیر مشترک می‌توان به عدم پرداخت نفقه، عقیم بودن زوج، ازدواج مجدد زوج، اشتغال زوج به شغل مغایر با مصالح خانوادگی و استفاده مستمر از داروهای روان­گردان در حقوق ایران و نیز ارتکاب زنا از ناحیه احد زوجین، طول کشیدن مفارقت جسمانی به مدت 6 سال، تحقیر و توهین احد زوجین یا مفقودالاثر شدن یکی از آنها در قانون فرانسه اشاره نمود.

تازه های تحقیق

ازبحث تطبیقی که درمقایسه عسر و حرج منجر به تقاضای طلاق در قانون ایران و فرانسه ارایه شد چنین به دست می آید که برخی موارد بین این دو قانون مشترک است که عبارتند از ابتلای زوج به بیماری صعب العلاج ،سوءمعاشرت زوج و محکومیت قطعی او به زندان و موارد اختلافی بین دو قانون عبارتند از عقیم بودن زوج ، عدم پرداخت نفقه از طرف زوج ، ازدواج مجدد مرد ، اشتغال زوج به کارهای مغایر با مصالح خانواده و اعتیاد او به مواد مخدر در قانون ایران و نیز مفارقت جسمانی ، زنای احد زوجین ، ارتکاب تقصیرسنگین و حبس موقت زوج در قانون فرانسه  .گفتنی است مواردی که در قانون  به عنوان مجوز فسخ یا انفساخ شمرده شده در قانون فرانسه به عنوان موارد تحقق عسر و حرج مجوز طلاق شمرده شده است.  بدیهی است در غیر موارد منصوص در هر دو قانون تشخیص وجود عسر و حرج برعهده قاضی محکمه نهاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Theorical Foundations of Fraud on Law & Its Effects in Iran’s Private International Law and Imamiyah Jurisprudence

نویسنده [English]

 • aziz fahimi
Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law. University of Qom.
چکیده [English]

the question of H\hardship in a marriage that gives the power of divorce to a wife is one of the important issues in the private lives of families and a way to get rid of a wife from a difficult life she has with the husband. Since this is a problem with Iranian and non-Iranian families such as French ones, this article has dealt with the implications of the examples of marriage in the law of Iran and France. It is clear that in this area there are some similarities and some differences in the examples of the realization of hardship. Similar examples of hardship may include the abandonment of common life for a significant period of time, suffering from refractory diseases by the husband, misbehavior of the husband, and a decisive conviction the husband to be imprisoned. Different examples are non-payment of the family cost, infertility of the husband, remarriage of the husband, man's employment in jobs contrary to the interests of the family, and the continued use of psychotropic drugs in Iranian law, and committing adultery by one of the couples and lying for 6 years in physical separation, degradation and insulting by one of the couples or missing of one of them in French law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hardship Rule
 • Marriage
 • Hardship in Marriage
 • Civil Codes of Iran and France
 1. ارجمند دانش،جعفر، 1386ش،بررسی قاعده عسر و حرج و کاربرد آن در طلاق و بررسی مصادیق جدید در ماده 1130 ، تهران، نشر بهنامی.
 2. امامی، اسداله، صفایی،سید حسین، 1387 ش،مختصر حقوق خانواده ، تهران ،نشر میزان،چ5.
 3. انصاری، مرتضی،(بی تا)، فرائدالاصول،بی­جا، بی‌نا.
 4. آخوندخراسانی، محمدکاظم،(بی تا)، کفایةالاصول، بی­جا،بی نا.
 5. بازگیر، یداله،1374ش،علل نقض آراء دیوان عالی کشور در دعاوی خانوادگی،تهران،نشر فردوسی،چ1.
 6. تبریزی، ‌جواد،1387ش، استفتائات جدید، قم، نشر سرور ،چ1.
 7. حسینی ،محمد سرور،1376ق، مصباح­الاصول، تقریرات مرحوم خوئی، نجف‌اشرف، مطبعة الآداب،ج2.
 8. خوانساری­نجفی،موسی،1357ق،منیةالطالب،تقریرات درس مرحوم نائینی، نجف ‌اشرف، مطبعةمرتضویه،ج2.
 9. دهخدا، علی‌اکبر،1339ش، لغت­نامه دهخدا،تهران، نشر دانشگاه تهران .
 10. دیانی، عبدالرسول،1387ش، حقوق خانواده،  تهران،  انتشارات امید دانش.
 11. طوسی، محمد بن حسن،1401ق، تهذیب الاحکام،بیروت، دارالصعب و دارالتعارف،ج3.
 12. عرفانی، محمود، 1389ش، کتاب طلاق در حقوق مدنی فرانسه،تهران ،نشر جنگل
 13. کاتوزیان، ناصر،1385ش، دوره مقدماتی حقوق، تهران،نشر میزان،چ5 .
 14. محقق داماد، سیدمصطفی،1376ش، قواعد فقه، بخش مدنی 2، تهران، نشر سمت.
 15. مکارم‌شیرازی، ناصر،1382ش، قواعد فقهیه،قم ، نشر مدرسه امیرالمؤمنین(ع)،ج1.
 16. موسوی‌بجنوردی، سید میرزا حسن،1389ش، القواعد الفقهیه ، نجف اشرف،مطبعة الآداب،ج1.
 17. مهرپور، حسین،1379ش، مباحثی از حقوق زن، تهران، انتشارات اطلاعات،چ1.
 18. مصطفوی، سیدکاظم، 1431ق،مئه قاعده فقهیه،قم،جامعه مدرسین قم،چ12.
 19. نجفی، محمدحسن،1374ش، جواهرالکلام،تهران، نشر دادگستر ،چ5.
 20. محسنی،الهه،1392ش، حقوق خانواده در قانون اسلام،نشر الگو.
 21. Code civil des frsncais ,(2008).
 22. Pierre, mayer, Vincent, heuze,(2007),Droit International Prive, montches tin 9emem edition.
 23. Stephane cottin , Jerome rabenou,(2005), Researching French law.
CAPTCHA Image