در آمدی بر مسؤولیت کیفری رباتیک از منظر قواعد فن‌آوری و حقوق اسلامی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم (نویسنده مسؤول).

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه قم و مدرس دانشگاه.

3 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل قشم و مدرس دانشگاه.

چکیده

با توجه به رشد صنعتی جوامع و پیشرفت فناوری، بشر هر روز به اختراعات جدیدی دست پیدا می‌کند و در مقام استفاده از آن‌ها بر می‌آید. در سایه پیشرفت فناوری و پیدایش مفاهیم جدید هوش مصنوعی، دانش رباتیک نیز وارد مرحله جدیدی از حیات خویش شده است. به گونه‌ای که امروزه امیدواری بشر برای تحقق آرزوی دیرینه‌ی ساخت انسان مصنوعی افزایش یافته است. ضرورت اتخاذ قواعد و ضمانت‌اجراهایی که بتواند استفاده از این ابزارآلات فنی را در بستری امن تضمین نماید، از لوازم ورود در این مرحله است. مبنای عمده توجیه کننده‌ی جرم‌انگاری نقض این قواعد را می‌توان ابتدا در محفاظت از افراد در برابر صدمات ناشی از فعالیت با این ابزارآلات صنعتی و پیشگیری از خطرات بی‌شمار آن دانست؛ اما آیا می‌توان به مسؤولیت رباتی که فاقد عقل و شعور است وصدماتی جبران‌ناپذیر بر کسی یا چیزی وارد کرده است قائل شد و او را مجازات کرد؟ این نوشتار به بررسی مسؤولیت کیفری ربات‌ها می پردازد، شاید روزنه‌ای شود که در آینده، یافته‌های حاصل از آن در عرصه تقنین مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to Vicarious Liability of Robots from a Techological Point of View and Islamic Law

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Haji Deh Abadi 1
 • Fatemeh Behzadinia 2
 • Saleh Esmaili 3
چکیده [English]

 
Mohammad Ali Haji Deh Abadi [1]
Fatemeh Behzadinia[2]
Saleh Esmaili[3]
As a result of technological development, each day new inventions are recorded and utilized in human societies. In the light of these technical developments and due to the emergence of new concepts of artificial intelligence, robotics has also entered a new phase in human beings' lives. Consequently, anticipation for the realization of a dream of an artificial intelligence has increased. The need to adopt rules and regulations to be used for this technical equipment, and to ensure safe grounding for them seems a necessity at this stage. Criminalization of violations of these rules can be justified for the protection of individuals against the effects of working with these tools, and for avoiding numerous hazards known to them in the industrial life. How can one place responsibility on or punish a robot that has inflicted irreversible damages on somebody or something? This article deals with the criminal liability of robots. These findings can be of use in the legislation of modern robotic technology.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • robotics
 • criminal liability
 • injury
 • criminalization
 • vicarious liability
 1. قرآن کریم

  1. ابن بابویه قمی [شیخ صدوق]، أبوجعفر محمد، 1362ش، خصال، قم، انتشارات جامعه مدرسین، چ1. ج2.
  2. حبیب‌زاده، محمد جعفر، 1388ش، حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه اموال، تهران، انتشارات سمت، چ2.
  3. ره پیک، حسن، 1388ش، حقوق مسؤولیت مدنی و جبران‌ها، تهران نشر خرسندی، چ3.
  4. ساریخانی، عادل، 1390ش، حقوق جزای عمومی اسلام،تهران،انتشارات دانشگاه پیام نور، چ7.
  5. عاملی[شهیدثانی]، زین الدین بن علی، 1410ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چ1، ج10.
  6. ملبوبی، مهدی، 1383 ش، مقدمه‌ای بر رباتیک متحرک (اصول و کاربردها)، تهران، انتشارات ارکان دانش، چ2، ج1.
  7. مهدی‌زاده، محمد، 1388ش، مبانی و طراحی و ساخت رباتیک، تهران، انتشارات الماس دانش، چ1.
  8. میر محمد صادقی، حسین، 1392 ش، جرایم علیه اشخاص، تهران، میزان، چ12.
  9. ــــــــــــــــــــ ، 1389 ش، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، میزان، چ16.
  10. ــــــــــــــــــــ ، 1392 ش، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، میزان، چ37.
  11. نور بها، رضا، 1386ش، بایسته‌های حقوق جزای عمومی،تهران، گنج دانش، چ18.
  12. ولیدی، محمد صالح، 1392ش، شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی، تهران انتشارات جنگل، چ1.

   

  1. Darling, Kate, (2012), MIT, Extending legal Rights to social Robots, Web Robot Conference, University of Miami, April 2012, from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2044797.
  2. Gross, Oven, (2012), when Machines kill: criminal Responsibility for International crimes committed By lethal Autonomous Robots, from http://robots.law.miami.edu/wp-content/uploads/2012/04/Gross_When-Machines-Kill.pdf.
  3. Gutiu, Sinziana, (2012), Sex Robots and Roboticization of Consent, We Robot Conference, from http://robots.law.miami.edu/wp-content/uploads/ 2012/01/Gutiu-Roboticization_of_Consent.pdf.
  4. Hallevy, Gabriel, (2010), I, Robot – I, Criminal ' – when science Fiction Becoms Reality: Legal Liability of AI Robots committing criminal offenses, volume 22.
  5. Hallevy, Gabriel, (2013), when Robots kills, united states, Northeastern.
  6. Hubbard, F.Patrik, (2012), Regulation os and liability for risks of physical Injury from " sophIcated Robots", from http://robots.law.miami.edu/ wp-content/uploads/2012/01/ Hubbard_Sophisticated-Robots-Draft-1.pdf.
  7. kerr, Ian & szilagyi, Katie, (2010), Asleepat the switch? from http://robots.law.miami. edu/wp-content/uploads/2012/01/ Kerr_Szilagyi_ Asleep- at-the- Switch.pdf.
  8. mcnally, Phil & Inayatullah, sohail, (2010), The Rights of Robots: Technology, Culture and Law in the 21ST Century, from http://www.metafuture.org/Articles/TheRightsofRobots.htm.
  9. Neilm, Richards, (2013), How should the law think about robots? from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2263363.
  10. Sparrow,  obert, (2007), Killer Robots, Journal of Applied Philosophy, Vol 24,No 1.

  23.Van den Heuvel, M.G.W. & Van der Hulst, R.P.W.J., (2008), Robotic assistance in microvascular surgery, Belmont, Intech Open Access Publisher, from  http://allaboutroboticsurgery.com/ images/robotic_ assistance_in_ microvascular _  surgery.pdf.

CAPTCHA Image