نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسنده

صدا و سیما

10.22091/csiw.2020.5332.1770

چکیده

امروزه پخش برنامه‌های ماهواره‌ای به یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها در عرصه بین‌المللی تبدیل شده به گونه‌ای که گسترده ارتباطات ماهواره‌ای جهانی و منطقه‌ای بر فعالیت‌های ارتباطی بسیاری سایه افکنده و نیز روند پیشرفت و سیر تازه‌ای به خود گرفته است. نقش و جایگاه شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در انتقال اخبار و اطلاعات گسترش یافته که از یک سو، نوع جدید از ارتباطات را در دنیا رسانه‌ای آفرید و از سوی دیگر، معادلات سنتی را در این زمینه متحول ساخته است. لذا با عنایت به اهمیت تدوین نظام حقوقی و دینی برای شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، ضروری به نظر رسید در این پژوهش به این دغدغه پاسخ داد شود که در کنار سایر هنجارهای حقوقی در این زمینه چه مولفه‌های دینی و حقوقی دیگری در زمینه ماهیت و مبانی پخش برنامه‌های ماهواره‌ای خصوصاً در حوزه خبر و اطلاع‌رسانی کارآمد می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیل در منابع و مبانی نظام حقوق و اسلام مولفه‌های کاربردی گوناگونی را استنباط نموده که برای پخش برنامه‌‌های شبکه‌های ماهوره‌ای خصوصاً انتشار اطلاعات و اخبار لازم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Components of Satellite Broadcasting in International Law and Islam

نویسنده [English]

  • moslem maleki

مشاوره حقوق بین الملل و ماهواره،تحلیل گر صدا و سیما

چکیده [English]

Today satellite broadcasting has become one of the most important domains in the international arena, with widespread global and regional satellite communications shadowing many communication activities and trends. There has been a new development. The role and position of satellite television networks in the transmission of news and information has, on the one hand, created a new type of communication in the media world and, on the other hand, transformed traditional equations in this field. Therefore, given the importance of formulating a legal and religious system for satellite television networks, it seemed necessary in this study to respond to the concern of what other religious and legal constituents in the field of law, in addition to other legal norms, in the field of satellite television. The nature and fundamentals of satellite broadcasting are especially effective in the field of news and information. The present study, with a descriptive and analytical approach to the sources and foundations of the law and Islam system, has inferred various application components that are necessary for broadcasting satellite networks programs, especially information and news dissemination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satellite
  • Islam
  • International Law
  • Broadcasting
  • Television
CAPTCHA Image