نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکترا /دانشگاه تهران

10.22091/csiw.2021.5699.1856

چکیده

پیشرفت در صنعت حمل و نقل و علوم رایانه موجب تولید خودرویی شده است که نیاز به راننده انسانی ندارد و در عوض هوش مصنوعی وظیفه رانندگی را انجام میدهد. در این حالت برنامه نویس باید شرایطی که امکان تصادف در آن وجود دارد را از قبل پیش بینی کند و هوش مصنوعی را در راستای نشان دادن واکنش منطبق بر قانون آموزش دهد. در برخی از فروض احتمالی که ممکن است در هنگام رانندگی پیش آید تشخیص واکنش منطبق بر قانون یک چالش اساسی محسوب میشود که باید توسط حقوقدانان حل و فصل شود تا برنامه نویس با الگو قرار دادن پیشنهاد حقوقدانان، الگوریتم های خودروی خودران را طوری تنظیم کند که تصادفات احتمالی، منجر به تحمیل مسئولیت کیفری بر او نشود. با عنایت به این موضوع مقاله حاضر به روشی توصیفی-تحلیلی به ترسیم سناریوهای احتمالی، از جمله مواردی که خودروی خودران باید بین کوبیدن به دو گروه انسانی یکی را انتخاب کند پرداخته است و در نهایت با توجه به مبانی حقوق داخلی و رویه های مربوط به قتل ناشی از اضطرار در نظام کامن‌لا در صدد یافتن پاسخ برای این چالش ها برآمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The feasibility of programmer use of necessity as defense for self-driving cars based on precedents of homicide-by-necessity in common law

نویسندگان [English]

  • gholamhussein elham 1
  • Mohammad Reza Barzegar 2
  • amirkia Ameri Sani 3

1 faculty of law

2 University of tehran

3 PhD Student/University of Tehran

چکیده [English]

Developments in transportation industry and computer sciences have produced cars that do not need human drivers, and instead are driven by artificial intelligence. As such, the programmer has to predict the situations in which a potential accident is expected, and provide training to ensure the self-driving cars’ reactions are in compliance with the law. In possible scenarios, which could occur during driving, reacting in compliance with the law is a significant challenge that should be designed based on legal solutions to safeguard the algorithm programmers from criminal liabilities in potential accidents. Considering this background, the current article uses a descriptive-analytical approach to depict potential scenarios, including cases in which the self-driving car is set up to make a choice between hitting two distinct groups of people, and ultimately seeking answers on the basis of Iran’s domestic legal principles and precedents of homicide-by-necessity in common law system. Key words: Artificial intelligence, necessity, common law, self-driving cars

کلیدواژه‌ها [English]

  • artificial intelligence
  • necessity
  • Common Law
  • Self-driving cars
  • murder
CAPTCHA Image