نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه قم

10.22091/csiw.2021.5882.1895

چکیده

در فقه اسلامی مفاهیمی مانند ارهاب، اغتیال، فتک، بغی و محاربه وجود دارد که هر چند ممکن است کاملاً مترادف معنای تروریسم نباشد، ولی از اقداماتی است که اسلام با آن ها مخالف است. زیرا در اسلام، کلیه عوامل تهدیدکننده امنیت از مصادیق «منکر» تلقی می شوند. به همین دلیل در فقه سیاسی اسلام، محاربه؛ یعنی سلاح برکشیدن به منظور ایجاد خوف و وحشت و سلب امنیت و آسایش از مردم، جرم انگاری و برای مقابله با آن مجازات های شدیدی مقرر شده است. از نظر حقوق بین الملل نقض گسترده حقوق وآزادى هاى اساسى بشر، ازجمله سرکوب سیاسى و تبعیض هاى اجتماعى از موجبات اساسى أعمال خشونت آمیزى است که عموماً تروریسم نامیده مى‏شود. در این میان، کشورهای غربی با تفسیری موسّع از تروریسم و به تبعیت از پروتکل الحاقی اول، مبارزات نهضت های رهایی بخش را یک مخاصمه مسلحانه بین المللی تلقی کرده و مبارزه با آن‏ها را در قالب تروریسم پذیرفته اند. نگارنده با رویکرد توصیفی - تحلیلی و روش مقایسه اى و شیوه گردآورى کتابخانه اى، ضمن بیان دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی درباره تروریسم؛ در صدد است اثبات نماید برمبناى نگرش فقه اسلامی، مبارزات نهضت های رهایی بخش در قالب جهاد اسلامى‏یک «اقدام دفاعى» براى احقاق حق، دفع ستم و رفع فتنه و مقابله با ظلم و استکبار بوده و حق مدارانه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reviewing terrorism from the perspective of Islam and international documents with emphasis on liberation movements

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nozari Ferdowsiye
  • Mohammad zahibat

Qom university

چکیده [English]

In Islamic jurisprudence, there are concepts such as Eghtial, Fatk, Baghy and Moharebeh, which, although they may not be completely synonymous with the meaning of terrorism, are among the actions that Islam opposes. Because in Islam, all the factors threatening security are considered as examples of "Monkar". For this reason, in Islamic political jurisprudence, moharebeh; That is to say, taking up arms in order to create fear and panic and depriving the people of security and comfort is a crime and severe punishments have been prescribed to deal with it. And from the view of international law, widespread violations of fundamental human rights and freedoms, including political repression and social discrimination, are fundamental causes of the spread of violence, commonly referred to as terrorism. Western countries, with a broad interpretation of terrorism and following the First Additional Protocol, have considered the struggles of the liberation movements as an international armed conflict and have accepted the fight against them in the form of terrorism. The author with a descriptive-analytical approach and a comparative method and a library collection method, while expressing the view of Islam and international documents on terrorism; It seeks to prove that, based on the view of Islamic jurisprudence, the struggles of liberation movements in the form of Islamic jihad are a defensive action to realize the truth, repel oppression and eliminate sedition, and confront oppression and arrogance, and are right-oriented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • jurisprudence
  • International documents
  • liberation movements
CAPTCHA Image