نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوص دانشگاه خوارزمی

10.22091/csiw.2021.5654.1847

چکیده

امروزه نظریات، ایده‌های جدید و بطور کلی اطلاعات، نقش بسیار مهم و حیاتی در زندگی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی انسان‌ها دارد. بسیاری از کتاب‌ها و نرم‌افزارهای رایانه‌ای حاوی اطلاعات مهم و گسترده‌ای هستند که ممکن است ناقص و یا معیوب باشند. در واقع، آثار مزبور نوعی کالا هستند که به واسطه اطلاعات ناقص یا مبهم، ممکن است معیوب به حساب آیند و موجب خسارت به خوانندگان یا کاربران آن‌ها شوند. در حقوق کامن‌لا، دعاوی علیه نویسندگان و ناشران در اثر نقص اطلاعات آثار نوشتاری، بر اساس مسئولیت ناشی از عیب کالا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در حقوق ما، علی‌رغم ابهامات موجود به‌ویژه در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اعمال ضوابط مسئولیت ناشی از عیب کالا و پذیرش مسئولیت محض ناشی از عیوب آثار نوشتاری، می‌تواند راهکار مناسبی در راستای حل مشکلات و اختلافاتی باشد که در اثر زیان‌های ناشی از نقص و عیب این آثار، به خوانندگان و یا سایر کاربران وارد شده است. در فقه امامیه، با استناد به برخی قواعد فقهی از جمله «من له الغنم فعیله الغرم»، میتوان بار مسئولیت را بدون نیاز به اثبات تقصیر، برعهده نویسندگان و ناشران قرار داد. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری مطالب، مطالعه کتابخانه‌ای می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparative Study on the Liability for Defective Information of Written Works in Common Law and Iran’s Legal System

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Khazaei 1
  • yusuf khalaj 2

1 Assistant Professor Faculty of Law and Political Science Kharazmi University

2 PhD Student Faculty of Law and Political Science Kharazmi University

چکیده [English]

The post modernize world which we are living depends on significant and fundamental role of information. Its impact could be seen at cultural, economic and political aspects of our society. The books and magazines consist of important information that they may be defective. They can be assumed as goods so they are some kind of defective products. The Defective information can cause damages to consumers. Strict liability has got an alternative for former cause of action to defective goods or products that has been called negligence. In this article, it has been proved that strict liability can be applied to authors and publishers of books and other media like them, which are protected under copyright and related rights. Although there are many ambiguous and difficulties in Iran Consumers Protection Rights Act, there are other rules and principles like Alkheraj Bezaman Rule, which can be used for exercising strict liability to owners of that written works.The metod of study is descriptive-analytical and the method of collecting materials is library research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defective Information
  • strict liability
  • publishers
  • Authors
  • Written Works
CAPTCHA Image