1. مبانی قانون گذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه

علیرضا دبیرنیا؛ فاطمه سادات نقوی

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 57-84

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.2066.1206

چکیده
  بررسی مبنای عمل تقنین در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه می­تواند تفاوت فرآیند قانون­گذاری در کشورهای معتقد به این دو مکتب را روشن سازد. دقت در اصول لیبرالیسم همچون فردگرایی، آزادی، حریم خصوصی، تکثرگرایی و لائیسیته نشان می­دهد که مبنای قانون­گذاری لیبرالی، «خودآیینی» است. دقت در اصول کلامی امامیه مانند انحصار تشریع به ...  بیشتر

2. حاکمیّت مردم در اندیشه سیاسی غرب و اسلام؛ «نظام دموکراتیک» و «نظام مبتنی بر شریعت مقدس در قانون اساسی ایران»

علیرضا دبیرنیا؛ طیبه اسدآبادی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 25-50

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.2160.1217

چکیده
  حاکمیّت مردم در اندیشه سیاسی غرب که در یک نظام دموکراتیک تجلی می‌یابد، از طریق شناسایی فرد به عنوان غایت آغاز می‌شود. در این اندیشه، فرد هویتی مستقل از جامعه و دولت دارد و تواناست تعریف خود از رابطه انسان با جهان هستی را ارائه نماید. بر همین اساس، حاکمیّت مردم، با مفهوم نمایندگی دولت درهم تنیده است و مردم در یک قرارداد اجتماعی، به ...  بیشتر