وظایف داوران محترم

 

1- کمک به تصمیم گیری تحریریه

 

داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر نشریه یاری رسانده و یا از طریق ارتباط اعضای تحریریه با نویسنده محترم به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک کنند

 

 
2- سرعت عمل

 

داوران انتخاب شده می بایست بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار دهند که شامل:

 

عدم داوری مقاله به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا... است

 

داوری همراه با تآخیر به دلیل شلوغ بودن وقت، عدم دسترسی به امکانات کافی و... است

 

  
 3-  محرمانه بودن اطلاعات

 

کلیه اطلاعات موجود در مقالات می بایست برای داور محرمانه تلقی شده و داور در حفظ آن بکوشد .

 

  
 4-  داوری با ارائه مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف

 

  داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی ، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری کند

 

5-  توجه به منابع استفاده شده در مقاله

 

 توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد

 


6- عدم داوری مقالات با مقاصد شخصی

 داوران مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود  را نمی بایست برای داوری قبول کنند

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
شهرام ابراهیمی عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا- شیراز
محمدامین ابریشمی راد استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان
علیرضا آذربایجانی عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران-پردیس فارابی-دانشکده حقوق
محمد جواد ارسطا استادیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران.
قاسم اسلامی نیا استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه زابل
محسن اسماعیلی گروه حقوق خصوصی و اسلامی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
زهره افشار قوچانی دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی
اسماعیل آقابابایی عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا
مسلم آقایی طوق عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی
روح الله اکرمی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
محمد مهدی الشریف دانشگاه اصفهان
اعظم امینی عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه فردوسی
اعظم انصاری استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمد علی انصاری پور گروه حقوق خصوصی و اسلامی
احسان یاوری عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی (ره)
مهناز بیات کمیتکی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
علی رضا باریکلو عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی
پرویز باقری دانشیار گروه حقوق دانشگاه ایلام
مهدی بالوی استادیار حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
مصطفی بختیاروند عضو گروه حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم
علی بهادری استادیارگروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
رسول بهرامپوری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران
محمدباقر پارساپور عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
رحیم پیله وار استادیار گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران
حسن پوربافرانی دانشگاه اصفهان
محمد صالح تسخیری دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل، مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران
احمدرضا توحیدی عضو گروه حقوق بین الملل
منوچهر توسلی نائینی دانشگاه اصفهان
محمدهادی توکل پور دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
حسین جاور گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
حسن جعفری تبار عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
نصراله جعفری خسرو آبادی عضو هیات علمی دانشگاه میبد
سید قاسم جعفرزاده عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
محمد جلالی گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
آیت اله جلیلی دانش آموخته دکتری حقوق عمومی
حسین جوان آراسته عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
لیلا جوانمرد استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
مهدی چگنی عضو گروه حقوق جزا
علی عباس حیاتی استادیار گروه حقوق دانشگاه رازی کرمانشاه
احمد حاجی ده آبادی عضو هیأت علمی گروه جزا
محمد علی حاجی ده آبادی مدیر گروه حقوق جزا دانشگاه قم
محمد حبیبی مجنده دانشگاه مفید
سید احمد حبیب نژاد استادیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
الهام حیدری عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه شهرکرد
مسعود حیدری معاون اداری و مالی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
سیده ام البنین حسینی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم
سیده لطیفه حسینی استادیار دانشگاه الزهرا س
مهدی حسن زاده عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی
علی محمد حکیمیان گروه خصوصی
محمود حکمت نیا عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
مهدی خاقانی اصفهانی استادیار حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشکده توسعه و تحقیق علوم انسانی(سمت)
ابوالفتح خالقی دانشیار گروه حقوق جزا - دانشکده حقوق- دانشگاه قم
حسن خسروی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه پیام نور تهران
محمدعلی خورسندیان حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب) عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی و اسلامی
داود خوشنویس مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران
سید مهدی دادمرزی عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی دانشکده حثوث دانشگاه قم
شهرداد دارابی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی قم
علیرضا دبیرنیا دانشیار گروه حقوق عمومی
ابوالفضل درویشوند استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس
تقی دشتی استادیار دانشگاه باقرالعلوم
ابراهیم دلشاد عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم
احمد دیلمی عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی
فرشید دهقان قاضی، رئیس شعبه نهم دیوان عدالت اداری
سید محمد هادی راجی استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
سید علی اصغر رحیمی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم
فتح اله رحیمی عضو هیأت علمی گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد تهران شمال
شهرام رحمانی استادیار حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور فارس
سمانه رحمتی فر استادیار گروه حقوق، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
مهناز رشیدی دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه قم
مهدی رشوند استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده علوم قضایی تهران
علیرضا رضائی دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی
لیلا رئیسی دانشیار دانشگاه ازاد اصفهان(خوراسگان) اصفهان ایران
علیرضا یزدانیان عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
امین اله زمانی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی
سیدقاسم زمانی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
سیدمحمد مهدی ساداتی عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا - شیراز
عادل ساریخانی هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
اسماء سالاری دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمد ستایش پور دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه قم
مجید سربازیان عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز
رضا سکوتی نسیمی استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تبریز
سید ناصر سلطانی عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی
هدایت اله سلطانی نژاد عضو گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم
احسان سلیمی استادیار گروه حقوق دانشگاه مراغه
عبدالحکیم سلیمی استادیار حقوق عمومی- عضو هیأت علمی
حسین سیمایی صراف عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
زهرا شاکری استادیار گروه حقوق دانشگاه تهران
سید حسن شبیری زنجانی مدیرگروه حقوق مالکیت فکری
محمد ابراهیم شمس ناتری عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا
مهدی شهابی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
روشنک صابری دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
محمد صادقی استادیار گروه حقوق دانشگاه حضرت معصومه قم
محمدخلیل صالحی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
محمد صالحی مازندرانی عضو گروه حقوق خصوصی- رئیس دانشکده حقوق
ساسان صیرفی عضو هیأت علمی گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران
محیا صفاری نیا عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)
سید یاسر ضیایی گروه حقوق بین الملل
سیدمحمدصادق طباطبایی دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
سید احمد طباطبایی لطفی عضو هیدت علمی گروه حقوق بین الملل
فرهاد طلایی عضو هیأت علمی گروه بین الملل
محمدرضا ظفری دانشگاه پیام نور
مهدی عاشوری استادیار دانشگاه شهرکرد
حسن عالی پور عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهراه- پردیس فارابی
زهرا عامری عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد
ابراهیم عبدی پور فرد عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی
ستار عزیزی عضو هیأت علمی گروه حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی
محمد مهدی عزیزاللهی عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی
سعید عطازاده عضو هیأت علمی پژوهشگاه نیروی انتظامی
منصور عطاشته عضو هیأت علمی گروه حقوق بین الملل
عباسعلی عظیمی شوشتری پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق
عبدالرضا علیزاده دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
بدیع فتحی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
مرتضی فتحی عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق
علیرضا فصیحی زاده عضو هیأت علمی/ دانشگاه اصفهان
مصطفی فضائلی مدیرگروه حقوق بین الملل دانشگاه قم
مهدی فضلی دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
عزیزاله فهیمی مدیرگروه حقوق خصوصی
جلال الدین قیاسی عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا
غلامعلی قاسمی گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق ، دانشگاه قم
ناصر قاسمی دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
سیدمحمد مهدی قبولی درافشان عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمدهادی قبولی درافشان عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن قدیر عضو هیأت علمی گروه حقوق بین الملل
جلیل قنواتی عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی
محمود کاظمی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران - تهران - ایران
حسین کاویار اراک. میدان شریعتی. دانشگاه اراک. دانشکده علوم اداری و اقتصاد. گروه حقوق
حامد کرمی استادیار حقوق دانشگاه شاهد
سیامک کرم زاده گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران
علی اکبر گرجی ازندریانی عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی شهید بهشتی
رضا حسین گندمکار دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم
سیدحسام الدین لسانی عضو هیأت علمی گروه حقوق بین الملل دانشگاه حضرت معصومه(س)
حجت مبین استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
داود محبی عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی
حسن محسنی عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران
سعید محسنی عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
پژمان محمدی دانشیار گروه حقوق خصوصی و تجارت داشگاه شهید چمران اهواز
مرتضی محمدی عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه مفید
فردین مرادخانی عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی همدان
سید محمود میرخلیلی عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا
سید مصطفی میرمحمدی دانشگاه مفید
علی مشهدی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
جواد معتمدی دکتری حقوق خصوصی
مهدی معلی دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی
محدثه معینی فر هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی  گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی دانشگاه بین المللی امام
سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری گروه حقوق دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
مسلم ملکی صداوسیما
محسن ملک افضلی عضو هیآت علمی گروه حقوق جامعه المصطفی العالمیه
محمد مهدی پور دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی (تجارت بین الملل) دانشگاه استراسبورگ فرانسه
علی ناصحی هیئت علمی
مرتضی نجابت خواه عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه مازندران
هیبت الله نژندی منش دانشگاه علامه طباطبائی
جعفر نظام الملکی دکترای حقوق خصوصی- وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه-
اسماعیل نعمت اللهی عضو هیٲت علمی / دانشگاه قم
حامد نیکونهاد گروه حقوق عمومی
مهدی هداوند عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
سید مجتبی واعظی عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی
محمدرضا ویژه عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
احمد یوسف زاده استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
احمد یوسف زاده استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- تبریز
محمدحسین وکیلی مقدم دانشگاه حضرت معصومه