1. تاثیر زیستگاه بر بزهکاری در آموزه های حقوق اسلام و غرب

مهدی چگنی؛ عادل ساریخانی؛ محمد صادق آزادفر

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 57-90

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.2802.1308

چکیده
  زیستگاه و محیط اجتماعی یکی از عواملی بسیار مهمی است که در خلق و خو و رفتار فرد تاثیر گذاشته و در صورت همبستگی با سایر شرایط می‏تواند شخص را به سمت جرم سوق دهد و یا در پیشگیری از جرم مفید واقع شود. کتله، امیل دورکیم و انریکو فری از جمله اندیشمندانی هستند که معتقدند زیستگاه و محیط اجتماعی در صورت همبسته بودن با برخی عوامل می‏تواند موجب ...  بیشتر