1. حقوق آوارگان و تعهدات دولت ها در قبال آنان با نگاهی به وضعیت آوارگی در جهان و کشورهای اسلامی

محمد جاسبی؛ سیدمحمد هاشمی؛ محسن محبی

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 53-96

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2020.5238.1749

چکیده
  یکی از مسائل مهمی که در سال­ های اخیر توجه جامعه بین­ المللی را به خود جلب نموده و جهان در قرن 21 با آن مواجه می­ باشد، بحران آوارگی است. با وجود این، بررسی حقوق «آوارگان» در اسناد بین ­المللی نشان می ­دهد که آنان هنوز هم از یک نظام حقوقی حمایتی ویژه برخوردار نبوده و فقط از حمایت­ های عام موجود در حقوق بشر، حقوق بشردوستانه ...  بیشتر