1. جایگاه و اصول دادرسی عادلانه در حقوق بشر و دکترین قضایی اسلام

مصطفی فضائلی

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1393، ، صفحه 159-178

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.561

چکیده
  ضروری¬ترین و اصلی¬ترین تضمین برای برخورداری افراد از حقوق اساسی خود، از جمله حق حیات، آزادی و امنیت و بهره‌مندی از سایر حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی تأمین دادرسی عادلانه است، پای¬بندی به آیین و ساز و کارهای دادرسی عادلانه (عدالت شکلی) اهمیت و ضرورت فوق العاده می‌‌یابد، به طوری که می‌‌توان گفت اهمیت عدالت شکلی ...  بیشتر