1. در آمدی بر مسؤولیت کیفری رباتیک از منظر قواعد فن‌آوری و حقوق اسلامی

محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی؛ فاطمه بهزادی‌نیا؛ صالح اسماعیلی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1393، ، صفحه 59-78

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.564

چکیده
  با توجه به رشد صنعتی جوامع و پیشرفت فناوری، بشر هر روز به اختراعات جدیدی دست پیدا می‌کند و در مقام استفاده از آن‌ها بر می‌آید. در سایه پیشرفت فناوری و پیدایش مفاهیم جدید هوش مصنوعی، دانش رباتیک نیز وارد مرحله جدیدی از حیات خویش شده است. به گونه‌ای که امروزه امیدواری بشر برای تحقق آرزوی دیرینه‌ی ساخت انسان مصنوعی افزایش یافته است. ...  بیشتر