1. نهاد تعویق صدور حکم کیفری در فقه اسلامی، حقوق ایران و ایالات متحده

صادق سلیمی؛ محمد علی کنعانی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 81-108

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.1022

چکیده
  تعویق صدور حکم یکی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی ‌در سال 1392 بوده، و در نظام حقوقی کشور ما فاقد سابقه‌ی تقنینی می‌باشد. در این نهاد نوین شاهد رویکرد ویژه درباره‌ی اشخاصی می‌باشیم که پاره‌ای از جرایم خرد را مرتکب شده‏ا‏ند و قانونگذار در جهت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتارهای مجرمانه، با اجتماع ...  بیشتر