1. مبانی نگاه فلسفی به طبیعت در غرب واسلام

عزیزاله فهیمی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 89-114

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.3184.1374

چکیده
  از جمله مباحث بین رشته‌ای پرچالش در عصر ما، گفتگو از طبیعت و مبانی فلسفی نگاه به آن است که در حیطه­ی گفتمان محیط‌زیست طرح می‌گردد.  تصرفات گوناگون و گاه بحران‌ساز در طبیعت، به مبانی نگاه به طبیعت بازمی­گردد. برخی نگاه انسان‌محورانه نسبت به طبیعت دارند و بنای آنان بر این است که طبیعت دشمن انسان‌هاست و می‌باید از هر طریقی بر ...  بیشتر

2. جایگاه حقوقی محیط‌زیست در بینش امانت‌مدار اسلام و نگرش تمامیت خواه غرب

عزیزاله فهیمی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 135-158

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.1024

چکیده
  دیدگاه سلطه‌گری و چیرگی بر طبیعت با وقوع رنسانس جان گرفته و مورد اهتمام بسیاری از روشنفکران غربی قرار گرفت. نگاه تمامیت خواهانه‌ای که محور آن بر حذف خداوند از صحنه‌ی طبیعت و تکیه بر انسان محوری استوار بود. اندیشه‌ی رم که مظهر آن ارسطو بود با رسوخ در مجامع دینی مسیحی و یهودی آن‌ها را تحت تأثیر خود قرار داد تا جایی که دانشمندانی چون ...  بیشتر