1. حق بر محیط‌زیست از منظر حقوق بشر بین‌المللی و اسلام

محسن قدیر

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 99-124

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.808

چکیده
  همواره طبیعت از مهم‌ترین ارکان حیات بشری به شمار آمده است. از این‌رو، احترام به محیط‌زیست در همه‌ی ادوار تاریخی مطمح‌نظر بوده است. ابتدا در حقوق بین‌الملل معاصر سعی بر حمایت از محیط‌زیست شده که در قالب حقوق بین‌الملل محیط‌زیست تبلور یافت اما عدمِ کفایتِ این حمایت و ضرورت حفاظت از محیط‌زیست برای انسان امروز و نسل‌های آینده، ...  بیشتر