1. نظریه عمومی دیون در حقوق اسلام و مقایسه‌ی آن با حقوق غرب

نصراله جعفری خسرو آبادی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.862

چکیده
  دِین در حقوق اسلامی، بر خلاف حقوق خارجی، مفهوم کاملاً مستقلی از «تعهد یا التزام» دارد و ماهیتاً نوعی مال اعتباری محسوب می‌شود که متضمن اوصاف مالکیت است و از اقسام عین محسوب می‌شود. کارکرد مفهومی این نهاد در حقوق قراردادها و حقوق مسؤولیت مدنی بسیار فراتر از مفهوم «التزام یا تعهد» می­باشد. به واسطه‌ی این نهاد است که اغلب ...  بیشتر