1. بررسی تطبیقی مبانی التزام به عقد با تأکید بر نظریه اعتماد

ابراهیم عبدی پور فرد؛ عبدالرضا پرهیزگار

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 67-92

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2016.724

چکیده
  مهم‌ترین وجه تمایز تعهدات حقوقی از وعده‌های اخلاقی قدرت اجبار‌‌کننده‌ی آن است که به شکل ضمانت اجرای حقوقی ظاهر می‌شود. این نیروی الزام‌آور از کجا نشات می‌گیرد؟ ضرورت پاسخ‌گویی به این پرسش‌ مهم به ارائه‌ی نظریه‌هایی انجامیده است که هر یک به تفاوت، حامیان بسیار دارند. از یک سو، طرفداران نظریه‌ی اراده بر قصد متعهد تأکید می‌کنند ...  بیشتر