1. موازنه ی آیات جهاد در قرآن با توسل به زور در حقوق بین الملل

سید محمدحسن موسوی خراسانی؛ جواد ایروانی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 183-208

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.3915.1503

چکیده
  در حقوق بین‌الملل، هرگونه تهدید و توسل به زور ممنوع است و فقط دو استثناء مهم نسبت به آن وجود دارد؛ یکی حق دفاع مشروع و دیگری، عملیات نظامی برای حفظ یا اعاده­ی صلح و امنیت بین‌المللی. از سوی دیگر، برداشت غلط از آموزه‌های اسلام در باب جهاد، به ظهور فرقه‌های­ تکفیری جهادی انجامیده است. اینان، به جهاد ابتدایی با هدف ایدئولوژیک اعتقاد ...  بیشتر

2. جایگاه حقوقی تبلیغ توسل به زور علیه دولت‌ها با تأکید بر رهیافت اسلامی

غلامعلی قاسمی؛ مسلم ملکی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 147-178

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.1736.1151

چکیده
  اصل منع توسل به زور برای حفظ و تقویت صلح جهانی، عنصر محوری در نظام بین­المللیِ مبتنی بر منشور ملل متحد است. در پی ممنوعیت جنگ و تکرار این قاعده در اسناد بین­المللی متعدد، مسأله ممنوعیت تبلیغات برای جنگِ تجاوزکارانه نیز در حقوق بین­الملل مطرح گردید. با بروز مخاصمات بین­المللی و داخلی متعدد و متنوع پس از جنگ سرد، به­ویژه در منطقه ...  بیشتر