نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری جقوق خصوصی، داشکده حقوق، دانشگاه قم

چکیده

مقررات متعددی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مفهوم «نقض اساسی قرارداد» پیوند خورده است که از جملة آنها حق فسخ فروشنده و خریدار، حق مطالبة کالای جایگزین توسط خریدار، انتقال ضمان معاوضی و نقض قابل‌پیش‌بینی است. مفهوم مذکور یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین مفاهیم درکنوانسیون مذکور است. در دیگر اسناد بین‌المللی به جای این مفهوم، تعبیر «عدم‌اجرای‌اساسی‌ قرارداد» به کار رفته است.
این نوشتار درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا «نقض‌اساسی قرارداد» و «عدم‌اجرای‌اساسی‌قرارداد» مفهوم واحدی هستند یا دو مفهوم متفاوت، و اگر دو مفهوم متفاوت‌اند نقاط اشتراک و افتراق آنها چیست؟ جهت پاسخگویی به این سوال، این دو مفهوم از حیث تعریف، عناصر و آثار مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در انتها به بررسی این امر می‌پردازیم که آیا این مفاهیم یا نظائر آنها در حقوق مدنی ایران پیش‌بینی شده است یا خیر، و اگر پیش‌بینی نشده، نهادهای حقوقی ایران تا چه اندازه با این مفاهیم قرابت دارد؟
از خلال این تحقیق معلوم می‌شود که علی‌رغم وجود اختلاف در تعریف، عناصر و آثار این دو مفهوم، تفاوت ماهوی و اساسی بین آنها وجود ندارد. همچنین، اگرچه مفهوم نقض اساسی در حقوق مدنی ایران دیده نمی‌شود، اما سازوکار موجود در حقوق ایران (خیارات) به سازوکار کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نزدیک است و مصادیق خارجی فسخ طبق قانون مدنی ایران به مراتب کمتر از مصادیق خارجی فسخ طبق کنوانسیون بیع است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the Concept of Fundamental Breach & Fundamental Non-Performance of Contract (In the 1980 International Convention on the International Sale of Goods & Other International Documents and Comparison with Iranian Law)

نویسندگان [English]

  • Esmail Nematollahi 1
  • Seyed Mohammad Javad Fatemioon 2

1 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, University of Qom

2 Ph. D. Candidate in Private Law, Faculty of Law, University of Qom

چکیده [English]

The fundamental breach of the contract is one of the most important concepts in the International Convention on the International Sale of Goods, and this concept is essentially one of the most challenging concepts in the convention. This concept has not been used in international documents. The equivalent of this concept in the international document is the "fundamental non-performance of the contract". The subject of this paper is a comparison of these two concepts. This article seeks to show that fundamental breach and fundamental non-performance of contract are two concepts, or a unique concept, and if there are two concepts, what are the points of sharing and differentiation? In order to achieve this goal, these two concepts are studied and analyzed in terms of definition, elements and effects. In the end, we will examine whether these concepts or their similarities are mentioned in Iranian law and, if not, to what extent are Iranian legal entities closely associated with these concepts?
The findings of this article are: Despite the differences in definition, the elements and effects of these two concepts, there is no substantive difference between them. The concept of a fundamental breach and consequently, its effects on Iranian civil law is not to be seen, but the mechanism embedded in the civil law (options) is consequently close to the mechanism of the CISG but also the external instances of termination under Iranian civil law are far less than the external instances of termination in accordance with international sale convention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fundamental Breac
  • CISG
  • PECL
  • UNIDROIT
  • DCFR
CAPTCHA Image