نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشگاه نیروی انتظامی

2 دانشگاه آزاد

10.22091/csiw.2020.4821.1661

چکیده

امروزه هوش مصنوعی در کالبد ربات های ساخت بشر دمیده شده و نقش ربات ها با کاربردهای مختلف نظامی،درمانی و غیره در زندگی انسان ها رو به افزایش است. همین مسئله سبب شده تا مسائل و مشکلاتی در حوزه حقوق کیفری کشورها بوجود آید. مهم ترین مبحث حقوق کیفری در مورد هوش مصنوعی بخصوص خودروهای خودران، بحث مسئولیت کیفری آن ها در صورت بروز حوادث رانندگی در حالت رانندگی خودکار است. برای مشخص شدن مبانی مسئولیت کیفری هوش مصنوعی در حقوق اسلام و کشورهای ایران، آمریکا و آلمان ابتدا باید دریافت که مفهوم مسئولیت کیفری در نظام حقوقی آن ها چیست؟. همچنین در مواقع ارتکاب جرم توسط هوش مصنوعی چه کسی مسئول است؟ و اینکه آیا می توان مبانی مسئولیت کیفری سنتی که انسان ها را مورد خطاب قرار می دهد به هوش مصنوعی نسبت داد؟ .
یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی و گردوآوری اطلاعت بوسیله ابزار اسنادی انجام شده است نشان می دهد که علیرغم و جود شباهت ها و تفاوت ها میان اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام و کشورهای مورد مطالعه، نمی توان مبانی مسئولیت کیفری سنتی را به هوش مصنوعی تسری داد. زیرا هوش مصنوعی قابلیت درک اعمال خود و نتایج آن را ندارد، لذا اخلاقا و قانونا نمی توان آن را مجازات کرد، ضمن اینکه هوش مصنوعی درکی نسبت به مفهوم مجازات نیز ندارد، لذا می بایست در جرایمی ارتکابی توسط آن ها با توجه به شرایط جرم، سازنده، برنامه ریز یا مالک را مسئول دانست و مجازات کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review of Concept of Criminal Liability for Artificial Intelligence (Case Study of Self-driving Cars) in Islamic Law, Iran, USA and Germany

نویسندگان [English]

  • Saeid Atazadeh 1
  • jalal ansari 2

1 Police Research Institute

2 azad university

چکیده [English]

Nowadays, artificial intelligence is blown to the brim of human-made robots, and the role of robots with various military, therapeutic and other applications in human life is increasing. This has caused problems and problems in the criminal law of countries. The most important topic of criminal law regarding artificial intelligence, especially automobiles, is the discussion of their criminal liability in the event of accidents in auto driving. To clarify the basics of criminal liability of artificial intelligence in Islamic law and the countries of Iran, the US and Germany, one must first understand what the concept of criminal responsibility is in their legal system. Who is also responsible for artificial intelligence when committing crimes? And can the principles of traditional criminal responsibility addressing human beings be attributed to artificial intelligence? .
The findings of this study, which have been done through analytical-descriptive method and data gathering by means of documentary tools, show that despite the similarities and differences between the principles governing criminal responsibility in Islam and the countries under study, traditional criminal responsibility principles cannot be established. Extended it to artificial intelligence. Because artificial intelligence is incapable of understanding its actions and its consequences, it cannot be morally and legally punished, while artificial intelligence is also incomprehensible to the concept of punishment, so they must be found guilty of committing crimes according to the circumstances of the crime. , Held the creator, planner or owner responsible and punished them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Responsibility
  • artificial intelligence
  • Self-driving cars
  • Islamic and Iranian Law
  • American and German Law
CAPTCHA Image