نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی، بروجرد، ایران

2 حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران

10.22091/csiw.2020.2307.1238

چکیده

جبران خسارات بدنی از منظر قانونگذاران بسیار با اهمیت است به نحوی که موجب ایجاد رویکرد تأسیس نظام‌های جایگزین پرداخت خسارات بدنی شده تا در مواردی که به هر علت این خسارات از سوی شخص خاطی یا بیمه گر وی جبران نشود، خود دولت این خسارات را جبران نماید. در حقوق ایران دو نهاد «بیت ‏المال» و «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» به عنوان نظام‌های جایگزین جبران خسارت‎های بدنی پیش‎بینی شده‎اند و در انگلستان مشابه این وظیفه را با برخی تفاوتها «اداره جبران خسارت‌های ناشی از جرایم» و «اداره بیمه‌گران وسایل نقلیه موتوری» بر عهده دارند. این نظام‎ها در ایران و انگلستان از جهت شرایط و موارد جبران خسارت قابل مقایسه هستند و در این مقاله موارد مذکور به شیوه توصیفی- تحلیلی و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می‎گیرند. در انگلستان برای جبران خسارت‎های بدنی توسط نظام‌های جایگزین پرداخت خسارات‎های بدنی‎ شرایط متعددی پیش‎بینی شده است که برخی از شرایط مزبور، در ایران نیز از شرایط جبران خسارت محسوب می‎شود؛ لکن بیشتر این شرایط، در ایران از شرایط دریافت خسارت محسوب نمی‎گردد؛ لذا مشاهده می‎شود رویکرد حقوق ایران برای پرداخت خسارت‎های بدنی، رویکردی سهل‏ گیرانه‎تر است. در حقوق ایران، برای تعیین مسئولیت بیت‏المال عمدتاً به منشأ خسارت توجه شده است؛ نظیر خطایی بودن قتل یا اشتباه قاضی، همچنین در مواردی که جبران خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی گذاشته شده است، عمدتاً همین دیدگاه دنبال می‎شود؛ لکن در حقوق انگلستان بجای توجه به منشأ زیان، به شرایط و اوضاع و احوال حادثه توجه می‎گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study on Alternative Systems of Compensation for physical damages in Iranian and English Law

نویسنده [English]

  • saeed siahbidi kermanshahi 2

چکیده [English]

In legislators's point of view, compensation for physical damages is very important, as far as it has led to the creation of alternative compensation systems for physical damages, for that the government itself shall compensate for such damages in cases where such damages are not paid by the offender or the insurer for any reason. In Iranian law, "Treasury" and "Physical damages compensation fund" are established as alternative compensation systems for physical damages, and in England, "Criminal injuries compensation authority" and "Motor insurers bureau" are responsible for this task with some differences. In Iran and England, alternative compensation systems for physical damages are comparable in regarding to the conditions for compensation, and in this article, these issues are examined comparatively in a descriptive-analytical method. in English law for compensate these damages by alternative systems of compensation determined several and variety conditions and in Iranian law, some of these conditions, also considered as the conditions for compensation but most of these conditions, in Iranian law are not conditions for compensation. Therefore, it is clear that the approach of Iranian law is an easy approach for compensate physical damages. In Iran, to determine responsibility of "treasury", origin of the damage was mainly considered, such as manslaughter or error of judges. As well as "Physical damages compensation fund" mainly have this approach in cases where this fund is responsible for damages caused by traffic accidents, but English law, instead of recognizing the origin of damages, pay attention to the conditions of the events

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Principle of Compensation
  • Treasury
  • Physical Damages
  • Compensation for Crimes
  • Motor Vehicle Insurance
CAPTCHA Image