نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم

2 عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی

10.22091/csiw.2020.4392.1568

چکیده

در فقه و حقوق ایران، حمایت قوی از خریدار با حسن نیت در برابر مالک به عمل نیامده است، تا آنجا که اگر معامله در حضور مالک صورت گیرد ولی وی سکوت کند، همچنان معامله نیازمند رضایت اوست ( ماده 249) و از این جهت هیچ حقی برای خریدار تصور نشده است. در حالی که در کامن‌لا تلاش شده است که میان منافع خریدار با حسن نیت و منافع مالک، تعادل برقرار شود. ازاین‌رو نظام کامن‌لا در مواردی از قاعده نمودت (nemo dat) که از حق مالکیت افراد حمایت می‌کند، دست می‌کشد و استثنائات مختلفی را در جهت حمایت از خریدار فضولی اتخاذ می‌کند. به‌ نظر می رسد در فقه امامیه ظرفیت برقراری تعادل میان منافع خریدار و منافع مالک وجود دارد. قاعده تسبیب و غرور می‌توانند این امکان را فراهم کنند و در مواردی، مالک مقصر را مسئول خسارت‌های خریدار نماید. به‌علاوه‌که استناد به این دو قاعده زمینه‌ی تغییر نگاه و توجه به اموری فراتر از حفظ مالکیت اشخاص را فراهم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Balance of The interests of the owner and the buyer in the Unauthorized Transactions in Iranian Law and Imami jurisprudence By comparison with Common Law System

نویسندگان [English]

  • zeinab talabaki 1
  • Mohammad Mahdi Azizollahi 2

1 private law,faculty of law,Qom university

2 private law,faculty of law,Qom University

چکیده [English]

In unauthorized transactions, Iranian Law and Imami jurisprudence has strong support for the principle of ownership, While the Common Law system supports the purchaser in good faith. the question is whether all iranian legal and juridical capacities have appeared to preserve the interests of the purchaser in good faith? does the rule nemo dat and exceptions match the principles of Imami jurisprudence and iranian law? The rules such Principle of no Harm and Principle deception indicates that the purchaser in good faith is entitled to greater protection. The reason for Balance of The interests of the owner and the buyer in the Unauthorized Transactions in Common Law can be the reason for the support of the purchaser in good faith in the Imami jurisprudence. Provisions such as Article 249 require an interpretation that protects the interests of the purchaser in good faith, along with respect for the principle of Property.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Property
  • Principle deception
  • Principle of no Harm
  • the support of the purchaser in good faith
  • Common Law
CAPTCHA Image