نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی ،واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی جزیره کیش- ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 عضو هیات علمی گروه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

10.22091/csiw.2020.5070.1707

چکیده

اجرای صحیح قانون راستای ایجاد عدالت، از دغدغه های کلیه نظامهای حقوقی بوده و نیازمند تغییرات در روند دادرسی است،برخی از تغییرات به اقتضای پیشرفت رو افزون روشهای نوین ارتباطی علاوه بر اینکه شاه‌راه امن ارتباطی مهمی فی-مابین مقامات قضایی و ضابطین دادگستری مهیا می‌نماید، نقش به سزایی در ثبت و ضبط مستندات و حفظ محرمانگی اسناد خواهند داشت لذا رویارویی دستگاه قضایی با ارتباطات الکترونیکی اجتناب ناپذیر و لزوم تدارک مقدمات اجرایی این نحوه از رسیدگی با همکاری ارائه دهندگان خدمات الکترونیکی اعم از دولتی و خصوصی ، نقش ضروری به نظر می‌رسد. قانونگذار با تصویب ماده 175 و بخش نهم قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1392برای اولین بار دادرسی‌الکترونیکی را تجویز و دستگاه قضایی در دهه اخیر با وضع آیین‌نامه‌های متعدد از جمله آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی،در راستای ایجاد بستر و تامین زیر ساخت‌های لازم،اهتمام خود را بکارگرفته و اکنون غالب اموردادرسی از طریق الکترونیکی صورت می‌گیرد و تولیت آن با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ناظر بر دفاتر خدمات قضایی زیر مجموعه می باشد . با تدقیق در نحوه کارکرد نهادهای متولی امر دادرسی الکترونیکی،تحلیل قوانین موجود با بررسی زیر ساختهای مورد نیاز جهت ایجاد سامانه‌ای برای دادرسی‌های‌الکترونیکی و شناسایی برخی مشکلات از جمله غیر الزامی شدن استفاده از این نحوه دادرسی،لزوم تغییر نحوه ابلاغ و نحوه تشکیل جلسات دادرسی به صورت الکترونیک با الهام از قوانین کشور فرانسه و ارائه راهکار مناسب از جمله لزوم تدوین آئین نامه و دستورالعمل‌های مربوط به آن،از اهداف این مقاله می باشد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review Challenges and Resolve of Conflict of Electronic Procedure Rules in Iran Legal System with Looking at France rules

نویسندگان [English]

  • mehdi vahdati 1
  • Hossein Taherkhani 2
  • Parviz Savrai 3
  • jamshid nourshargh 2

1 Student of pHD Department of Law, Kish international Branch , Islamic Azad University, Kish island ., Iran

2 Faculty member of law department , South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran

3 Faculty member of law department College of Law , Shahid beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Proper implementation of the law in order to create justice is society community the purpose of any legal system. Some changes, due to the increasing progress of new communication methods, in addition to providing an important safe communication route between judicial authorities and judicial officers, will play an important role in document recording and maintaining confidentiality. Therefore, the confrontation of the judiciary with the inevitable electronic communications and the need to prepare the executive arrangements for this process of cooperation with the cooperation of e-service providers, both public and private, seems to be essential. Legislator approved Article 175 Criminal Procedure Code give prescription for Electronic Procedure in 1392 and Honorable President of the Judiciary approved relevant regulations to start and now Judicial Information technology and Information Center supervising subsidiary judicial offices is responsibility to do so. By examining the functioning of e-judicial bodies, analyzing existing laws by examining the infrastructure needed to create a system for e-proceedings, and identifying some problems, including the need to use this procedure, the need to change the way it is communicated The purpose of this article is to organize electronic court hearings inspired by the laws of France and to provide appropriate solutions, including the need to develop regulations and related instructions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Procedure
  • principles and Rules of procedure
  • Electronic signature
  • Substituted Service.Notice background
CAPTCHA Image