نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

10.22091/csiw.2020.4237.1551

چکیده

حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بعنوان قشری که دارای ضعف اقتصادی و اطلاعاتی بوده و قدرت چانه‌زنی کمتری دارند، همواره مورد توجه قانونگذاران بوده است. به جهت همین نقص‌هاست که همواره تاکید می‌گردد صرف تکیه به اصل آزادی قراردادی حافظ حقوق آنها نیست. این امر هم نسبت به مصرف‌کنندگان عادی بازار واقعی و هم مصرف‌کنندگان بازار مالی و در راس آن بازار سرمایه صادق است. سرمایه‌گذاران خرد یا مصرف‌کنندگان بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین بخش بازار سرمایه، اشخاصی هستند غیرمتخصص که اگرچه با هدف کسب درآمد اقدام به خریدوفروش اوراق بهادار در بورس مینمایند، ولی این فعالیت برای آنها جنبه شغل اصلی ندارد و به جهت ضعفهای فوق، نیازمند حمایت‌های خاص قانونی هستند. از جمله حقوق مصرف‌کننده بورس، اعطای حق جبران خسارت و دادخواهی به آنها در برابر زیانهای احتمالی‌ای که از تقصیر سایر بازیگران بازار بورس به آنها وارد شده، میباشد که به نوعی حافظ سایر حقوق آنهاست و مهمتر از آن، جنبه پیشگیرانه نیز دارد. این حق در قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و دیگر کشورها مانند ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی پیش‌بینی شده و صلاحیت رسیدگی به این امر به موجب ماده 36 آن، بعد از عدم سازش در کانون مربوطه، برعهده هیات داوری گذاشته شده است که برخلاف آنچه که در مورد داوری‌ها مرسوم بوده و رجوع به آن اختیاری می‌باشد، مراجعه به هیات داوری بورس اجباری است. این مقاله در پی آن است تا به این سوالات پاسخ دهد: مصرف‌کننده بورس کیست؟ شکل رسیدگی به دعوی جبران خسارت در بازار سرمایه چگونه است؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Possibility of The right to compensation and Consumer litigation in the stock exchange with comparative study of the United States Law and European countries

نویسندگان [English]

  • yousef barari chenari 1
  • abbas ghasemi hamed 2

1 student

2 shahid beheshti

چکیده [English]

Consumer rights protection has always been the focus of lawmakers in various countries as a group with weak economic and information resources and less bargaining power. For these reasons, it is always emphasized that relying solely on the principle of contractual freedom does not protect their rights. This is true for both normal and real market consumers, especially the financial market and, above all, the capital market. Small investors or consumers of the stock exchange as the most important part of the capital market are non-specialists who, although they buy and sell securities on the stock exchange with the aim of earning money, but this activity is not the main job for them and due to the above weaknesses. , Require special legal protection. Including consumer rights of the stock exchange, Granting the right to compensation and litigation to them It is against the possible losses incurred by other players in the stock market Which has somehow protected other consumer rights and more important than that, There is also a preventive aspect. That's right in Securities Market Act adopted in 2005 by our country And other countries like the United States and European countries are predicted And the jurisdiction to deal with it in accordance with its article 36, After disagreement with the relevant center, It is the responsibility of the arbitration board Which is contrary to what has been the case with other arbitration board And referring to it is optional, Referring to the Exchange arbitration board is mandatory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer
  • retail Investor
  • Stock Exchange
  • Right to Compensation and Litigation
  • arbitration board
CAPTCHA Image