نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

10.22091/csiw.2020.4919.1679

چکیده

تجربیات سال های ابتدایی انقلاب اسلامی موجب شد که قاعده «مصلحت» با تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نهادینه شود. از سوی دیگر مفهوم منفعت عمومی سابقه طولانی تری در نظام حقوقی کشورهای غربی دارد. با توجه به اینکه غایت نهایی حکمرانی و مدیریت امور عمومی، تامین منفعت عمومی است و این منافع باید با تکیه بر اقتدار عمومی در جامعه اعمال گردد، ضابطه‌مندی این مفهوم و همچنین مصلحت از طریق سنجه‌های ارزیابی آنها اهمیتی وافر دارد. در این پژوهش ضمن تبیین سنجه‌های این دو مفهوم، ارتباط میان آنها مورد تحلیل قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که مدل سنجش مصلحت با ابتناء بر اصول شریعت، عملگرایی همراه با معناگرایی را معرفی می کند برخلاف روش سنجش منفعت عمومی که عملگرایی مبتنی بر نگاه مادی را ترویج می نماید. براین مبنا، روش سنجش مصلحت، پیچیدگی مثبت بیشتری نسبت به روش سنجش منفعت عمومی دارد. البته نکات مثبتی چون پر رنگ دیده شدن جبران برای اعمال بار نامتناسبی که در نتیجه تشخیص موضوع بر صاحب حق وارد شده، در روش سنجش منفعت عمومی دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analysis of the relationship between expediency measures in Iranian law and the public interest in Western law

نویسندگان [English]

  • mohammadreza vijeh 1
  • mohammadmehdi valadkhani 2

1 Member of Department of Public Law, Faculty of Law, Allameh Tabataba'i University

2 PhD student in Public Law, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

The experiences of the early years of the Islamic Revolution led to the institutionalization of the "expediency" rule with the establishment of the Expediency Discernment Council in the structure of the legal system of the Islamic Republic of Iran. On the other hand, the concept of public interest has a longer history in the legal system of Western countries. Given that the ultimate goal of governing and managing public affairs is to secure the public good, and that these interests must be exercised by relying on public authority in society, the validity of this concept as well as expediency through their evaluation criteria is of paramount importance. In this study, while explaining the metrics of these two concepts, the relationship between them has been analyzed and it has been concluded that the model of measuring expediency based on the principles of Sharia introduces pragmatism along with semanticism, unlike the method of measuring public benefit that pragmatism is based on gaze. Promotes material. Accordingly, the method of measuring expediency has a more positive complexity than the method of measuring the public interest. Of course, the positives, such as the colorfulness of compensation for the disproportionate burden imposed on the rightful owner as a result of recognizing the issue, can be seen in the method of measuring the public interest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • expediency
  • Public Interest
  • semantics
  • materialism
CAPTCHA Image