نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 معاون قضائی دادگستری یاسوج

2 دانشیار دانشگاه تهران

10.22091/csiw.2020.5422.1795

چکیده

از جمله خسارات در حوزه مسئولیت مدنی، خسارت بدنی است جبران خسارت یکی از شاخصه های اصلی فلسفه وجودی حقوق مسئولیت مدنی به شمار می آید. خسارات بدنی شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از هرنوع صدمه به بدن مانند شکستگی،نقص واز کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی _موقت یا دائم دیه فوت وهزینه معالجه میباشد امروزه از یک طرف، پیامدهای خسارت مالی این نوع آسیب بسیار سنگین‌تر از گذشته است نظامهای حقوقی برخورد متفاوتی با موضوع داشته و از اصول متفاوتی در باره خسارات قابل جبران پیروی می نمایند. در حقوق ایران و فرانسه اصل برجبران کامل این خسارات است در حقوق انگلیس هدف مسئولیت مدنی ، جبران همه انواع ضررها و همه اشخاص نیست و تلاش دادگاه ها در محدود نمودن مسئولیت مدنی به جبران ضررهای خاص برای اشخاص مشخصی است. در حقوق اسلام قبول اصلی به عنوان لزوم جبران کلیه خسارات و گسترش دامنه ضررهای قابل جبران مخالفتی با شرع مقدس اسلام ندارد. ولی نمی توان با قطعیت مدعی پذیرش اصل لزوم جبران کلیه خسارات در فقه اسلامی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Attitude Towards Compensation for Physical Injuries with a Comparative Study Approach in Islamic Law, Iran, France and England

نویسندگان [English]

  • mostafa mahmodi moghaddam 1
  • mohsen izanlo 2

1 judje

2 ut tehran

چکیده [English]

Among the damages in the field of civil liability is bodily damages. Compensation is one of the main features of the existential philosophy of civil liability rights. Physical damage includes any kind of diyat or arsh caused by any kind of damage to the body such as fractures, defects and disability of the organ, whether partial or general - temporary or permanent diyat, death and treatment costs. Legal systems have a different approach to the issue and follow different principles for compensable damages. In Iranian and French law, the principle of full compensation for these damages is the purpose of civil liability in British law. In Islamic law, the main acceptance as the necessity of compensation for all damages and the expansion of the scope of compensable losses does not contradict the holy law of Islam. However, it cannot be claimed with certainty that it is necessary to accept the principle of compensation for all damages in Islamic jurisprudence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "persona injurious"،"Compensability"
  • "The principle of full payment of damages"،"Physical harm"
CAPTCHA Image