نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشگاه شیراز

3 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

10.22091/csiw.2021.4671.1633

چکیده

هدف طرفین از ایجاد تعهد، اجرای آن است و اجرای تعهد بر عهده متعهد است، اما مواردی وجود دارد که یا اصولاً اجرای تعهد بدون همکاری متعهدله امکان‌پذیر نیست و یا بدون همکاری وی، تعهد به نحو مطلوب اجرا نخواهد شد. این مسئله امروزه در قراردادهای تجاری بین‌المللی، مورد توجه است. بر این اساس، چالش اصلی این مقاله عبارت است از بررسی مبنای تعهد متعهدله به همکاری در اجرای تعهد و همچنین جایگاه آن در کنوانسیون بیع بین‌الملل، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، اصول قراردادهای اروپایی و حقوق ایران. در انتها مشخص خواهد شد که این تعهد در اصول قراردادهای بین‌المللی و اصول قراردادهای اروپایی تصریح شده و در کنوانسیون بیع بین‌الملل به طور ضمنی از ماده 60 قابل برداشت است. در فقه و حقوق ایران به این تعهد تصریح نشده است، هرچند که مصادیقی از آن در خودداری متعهدله از قبول اجرای مطابق با قرارداد و وضعیتی که در آن به دلیل اقدام متعهدله، اجرای تعهد ناممکن می‌گردد دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of commitment duty to cooperate in implementing the commitments in Iran law and jurisprudence and international commercial contracts

نویسندگان [English]

  • ahmad usefzadeh 1
  • soroush rostamzad asli 2
  • Iman Mirian 3

1 Assistant Professor at the Law and Political Science Faculty, University of shahid madani

2 Shiraz university

3 Tehran Azad research and science

چکیده [English]

The purpose of the parties from creating a commitment is performing it. But there are cases where the performing is not possible without the co-operation of the committed party or without his cooperation; the obligation will not be properly performed. Today, this issue is considered in international trade agreements. Accordingly, the main challenge of this paper is to investigate committed duty to cooperate at performing a commitment and its position in the CISG, UPICC, PECL and Iranian law. At the end of this article, it will be determined that this duty has been stipulated in the UPICC and the PECL and has been implicitly addressed in article 60 of the CISG. Such a commitment has not been stipulated in Iranian law. However, there are indications of the prohibition of not performing commitment and prevention committed to performing the obligation.
Key words: commitment, committed party cooperation, good faith, performance, international commercial contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • commitment
  • committed party cooperation
  • good faith
  • Performance
  • international commercial contracts
CAPTCHA Image