نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه شهرکرد

2 اراک. میدان شریعتی. دانشگاه اراک. دانشکده علوم اداری و اقتصاد. گروه حقوق

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق شرکتهای تجاری از دانشگاه شهرکرد

10.22091/csiw.2021.6258.1956

چکیده

جایگاه ویژه گروه شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری بین‌المللی انکارناشدنی است. این جایگاه برجسته و عمق نفوذ آنها در سرمایه‌گذاری بین‌المللی به حدی است که گروه شرکت‌ها نقشی همپای دولت‌ها در سرمایه‌گذاری خارجی پیدا کرده‌اند. یکی از چالشی‌ترین مباحث پیرامون گروه شرکت‌ها، بحث دربارۀ تابعیت آنهاست. در خصوص اینکه گروه شرکت‌ها واجد شخصیت حقوقی و بالتبع دارای تابعیت است یا خیر اختلاف نظر‌های جدی وجود دارد. شناخت و یا عدم شناخت شخصیت حقوقی و تابعیت برای این گروه‌ها آثار حقوقی مهم و متفاوتی را نیز به همراه دارد که باید به طور دقیق مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. از جمله این آثار می‌توان به حقوق و تعهدات و مسؤولیت‌های شرکت‌های عضو گروه در مقابل شرکت مادر و نیز در مقابل کشور میزبانِ شرکت‌های تابعه اشاره کرد. با بررسی حقوق ایران و فرانسه استنباط می‌گردد که گروه شرکت‌ها فاقد شخصیت حقوقی و تابعیت است. در اتحادیه اروپا نیز مقررات متحدالشکلی در این رابطه وجود ندارد اما رویۀ قضایی اتحادیه اروپا رویکردی دوگانه در این خصوص دارد. این مقاله یک چارچوب فراگیر برای ارزیابی تابعیت گروه شرکتها ارائه می‌دهد و وضعیت بحث برانگیز چندین بنگاه مشهور را بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nationality of International Group of Companies in Iran, France and EU law

نویسندگان [English]

  • Mehdi ASHOORI 1
  • Hossein KAVIAR 2
  • Sahar BAN 3

1 Shahrekord University

2 اراک. میدان شریعتی. دانشگاه اراک. دانشکده علوم اداری و اقتصاد. گروه حقوق

3 Shahrekord University

چکیده [English]

The development of world trade has created new legal problems. These include the emergence of an international group of companies that has raised issues such as the nationality of subsidiaries, the nationality of the group and the law that governs it. Opinions differ as to whether the group of companies has legal personality and, consequently, nationality. Recognition or non-recognition of the legal personality and nationality of these groups has important and diverse legal implications that need to be carefully considered. These include the rights, obligations and responsibilities of the member companies vis-à-vis the parent company as well as the host country of the subsidiaries. This research focuses on Iranian and French law as well as the common laws and case law of the European Union.These include the rights, obligations and responsibilities of the member companies vis-à-vis the parent company as well as the host country of the subsidiaries. This research focuses on Iranian and French law as well as the common laws and case law of the European Union.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nationality
  • Parent Company
  • Subsidiaries companies
  • Affiliated
  • Group of companies
CAPTCHA Image