1. تبیین مفهوم نقض ‌اساسی ‌و عدم ‌اجرای‌ اساسی ‌قرارداد (در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980، سایر اسناد بین‌المللی و مقایسه با حقوق ایران)

اسماعیل نعمت اللهی؛ سید محمد جواد فاطمیون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1398

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.3808.1480

چکیده
  مقررات متعددی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مفهوم «نقض اساسی قرارداد» پیوند خورده است که از جملة آنها حق فسخ فروشنده و خریدار، حق مطالبة کالای جایگزین توسط خریدار، انتقال ضمان معاوضی و نقض قابل‌پیش‌بینی است. مفهوم مذکور یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین مفاهیم درکنوانسیون مذکور است. در دیگر اسناد بین‌المللی به جای این ...  بیشتر