1. مطالعه تطبیقی میان کنش حریم خصوصی ارتباطات الکترونیکی کارگران و حق مالکیت کارفرما در حقوق ایران و آمریکا

جلیل قنواتی؛ حسین جاور

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 149-178

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2020.4622.1622

چکیده
  از یک سو، حق مالکیت کارفرما، به اطلاق خود، اقتضاء دارد هر نوع تصرفی برای وی مجاز باشد؛ حتی اگر این تصرف، به نقض حریم خصوصی کارگران وکارمندان منجر شود. از سوی دیگر، حرمتِ حریم خصوصیِ اشخاص از جمله کارگران، اقتضاء می­کند، محرمانگی اطلاعات و ارتباطات آنها مورد حمایت قرار گیرد و در نتیجه، اَعمالی که به نقض حریم خصوصی منجر می­شود، ممنوع ...  بیشتر

2. تعادل منافع مالک و خریدار در معاملات فضولی در حقوق ایران و فقه امامیه با تطبیق بر کامن‌لا

محمد مهدی عزیزاللهی؛ زینب طلابکی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 241-266

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2020.4392.1568

چکیده
  در فقه و حقوق ایران، حمایت قوی از خریدار با حسن نیت در برابر مالک به عمل نیامده است، تا آنجا که اگر معامله در حضور مالک صورت گیرد ولی وی سکوت کند، همچنان معامله نیازمند رضایت اوست(ماده 249)و از این جهت هیچ حقی برای خریدار تصور نشده است.در حالی که در کامن‌لا تلاش شده است که میان منافع خریدار با حسن نیت و منافع مالک،تعادل برقرار شود.ازاین‌رو ...  بیشتر

3. مبانی مالکیت فضا و قرار در نظام حقوقی اسلام و غرب

محمد صالحی مازندرانی؛ جمشید میرزایی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 101-122

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2016.736

چکیده
  توسعه­­ی روز افزون جوامع شهری و محدودیت‌های ناشی از اراضی مسکونی موجب شده تا در برخی موارد ارزش فضا و قرار املاک از سطح زمین بیشتر شود. همین موضوع سبب افزایش تقابل بین مالکیت فردی با مالکیت عمومی شده است. بررسی و تحلیل مبانی مالکیت فضا و قرار می­تواند تا حد قابل توجهی کشمکش بین مالکین و متولّیان امور شهری را کاهش دهد. نتایج حاصل ...  بیشتر