1. مالکیت خصوصی در میانه همگرایی و واگرایی اندیشه های حقوق طبیعی و فقه امامیه

روشنک صابری؛ سید احمد حبیب نژاد؛ رحیم پیلوار

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 173-202

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2020.4282.1556

چکیده
  وجود تضاد و تعارض بین خودخواهی (نفع شخصی) و نو­ع­ دوستی (نفع عمومی) و چگونگی جمع بین این دو، موضوعاتی هستند که ذهن بزرگترین متفکران تاریخ بشر را به خود مشغول کرده است. مکتب حقوق طبیعی، از جمله طلایه­داران این امر می­ باشد که نقش مهمی در توجیه حق مالکیت و شناسایی حدود آن ایفا نموده است. بعضی از اندیشمندان این مکتب معتقدند حق مالکیت ...  بیشتر

2. اندیشه ابن‌سینا : الهام‌بخش نظریه حقوق طبیعی آکویناس

سید محمد قاری سید فاطمی؛ مجید نیکویی

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 49-76

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.754

چکیده
  به رغم بحث فراوان از اثرپذیری آکویناس از اندیشه‌ی ارسطو و الهیات مسیحی، تأثیر فکری اندیشمندان اسلامی بر نظریه‌ی حقوق طبیعی آکویناس همواره مغفول مانده است. مسأله‌ای که علت آن را باید در عدم تلاش اندیشمندان مسلمان در ایجاد یک تئوری نظام‌مند حقوق طبیعی دانست. مقاله‌ی پیش‌رو، با تبارشناسی نظریه‌ی حقوق طبیعی آکویناس از یک‌سو، و اثبات ...  بیشتر