1. بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از حیوان در حقوق اسلام و غرب

علیرضا یزدانیان؛ عباس نیازی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 167-192

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.2250.1232

چکیده
  مسئولیت ناشی از حیوان از روزگار کهن در جوامع بشری مطرح بوده است. هرچند فروضی از این مسئولیت که یکی از اقسام مسئولیت ناشی از اشیاء است در برخی از قوانین مطرح‌شده، اما مورد  پژوهش مستقلی در حقوق کشورمان واقع نشده است و با توجه به استفاده از حیوانات در جوامع شهری و روستایی این مقاله به مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت ناشی از حیوانات در ...  بیشتر

2. مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی مالک یا متصرف در مقابل واردین مجاز و غیرمجاز در حقوق انگلستان و نظام حقوقی اسلام

حجت مبین؛ احمد امیری

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 137-172

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.1527.1120

چکیده
  مسئولیت ناشی از اموال همواره یکی از موضوعات مهم در حوزه مسئولیت به شمار می‌رود؛ با توجه به اهمیت اموال غیرمنقول و نیز گستردگی خسارات ناشی از این اموال، مسئولیت مالکین و متصرفین، در مقابل واردین به املاک همواره مورد توجه بوده است. در این مقاله تلاش شده است تا مسئولیت مالک یا متصرف در مقابل واردین مجاز و غیرمجاز در حقوق انگلستان و نظام ...  بیشتر