نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.

3 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.

چکیده

همپای توسعه‌ی روزافزون فضای مجازی، حوزه‌ی نفوذ دین در سطح جهانی گسترش یافته و روند جهانی‌شدن آن تقویت شده است. این امر به نحو بالقوه می‌تواند با زمینه‌سازی برای همگرایی میان ادیان و مذاهب مختلف، سبب کاهش درگیری‌های مذهبی و در نتیجه ارتقای صلح و امنیت جهانی ‌گردد. لازمه‌ی جهانی‌شدن دین، پذیرش اصل آزادی دین و مذهب به‌عنوان یکی از اصول بنیادین نظام بین‌المللی حقوق بشر است و ماهیت جهانشمول فضای مجازی، نقشی مستقیم در این ارتباط دارد. اگرچه حق بر انتخاب و داشتن دین، مورد شناسایی کاملِ قواعد حقوق بشری است، ولی حق ابراز عقیده در فضای مجازی مطلق نبوده و با محدودیت‌هایی روبرو است. معیارهایی نظیر احترام به حقوق و حیثیت دیگران و اخلاق عمومی، ممنوعیت دعوت به تنفر مذهبی و منع ترویج ایدئولوژی‌های دایر بر برتریِ مذهبی در زمره‌ی موارد تحدیدکننده‌ی آزادی ادیان در فضای مجازی به-شمار می‌آیند. نوشتار حاضر، از رهگذر شیوه‌ی توصیفی تحلیلی و با بکارگیری رهیافتی حقوق بشری و نگاهی به آموزه‌های اسلامی، می‌کوشد تا به تبیین جایگاه آزادی دینی در فضای مجازی و تأثیر آن بر صلح و امنیت بین‌المللی دست یازد. به باور نگارندگان، ترویج آموزه‌های ناب اسلام در خصوص صلح و مدارا با دیگر ادیان در فضای مجازی، می‌تواند نقش چشمگیری در افزایش همگرایی دینی در سطح جهان داشته و موجبات حفظ و تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Religious Freedom in Cyberspace and its Impact on International Peace and Security: With Some References to Islamic Thoughts

نویسندگان [English]

  • Mostafa Fazaeli 1
  • Ehsan Shakib 2
  • Mousa Karami 3

1 Associate Professor of International Law, Department of International Law, Faculty of Law, University of Qom

2 MA in International Law, Faculty of Law, University of Qom

3 Ph. D. Candidate in Public International Law, Faculty of Law, University of Qom

چکیده [English]

Along with the increasing development of cyberspace, the scope of influence of religion is extended and in other words, has end up to globalization of faith. This fact, through paving the way for integration among different faiths and religions, potentially can decrease the religious conflicts and consequently promote global peace and security. Globalization of faith requires the acceptance of freedom of faith and religion as a fundamental principle of International Human Rights Law and the universal nature of cyberspace plays a direct role in this regard. Although the right to choose and have faith is fully recognized under human rights rules, the right to express belief in cyberspace is not an absolute one and is faced with some restrictions. Criteria such as respecting others' rights and dignity and public morals, prohibition of calling to religious hatred and prohibition of ideologies based on religious superiority are some restrictions imposed on faith freedom in cyberspace. The present paper, through a descriptive-analytic method and by means of a human rights approach, attempts to illustrate the position of religious freedom in cyberspace and its impacts on international peace and security. In this regard, some related Islamic viewpoints are referred to as well. The authors maintain that promoting the noble doctrines of Islam as to peace and tolerance toward other faiths in cyberspace can play a notable role in religious integration in the world and provides the maintenance and strengthening of international peace and security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faith Freedom
  • Cyberspace
  • Islamic Thoughts
  • International peace and security
  • Human Rights
CAPTCHA Image