نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 قاضی دادگستری

2 عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

10.22091/csiw.2020.4649.1632

چکیده

از نوشته‌های موجود در کامن‌لا و حقوق داخلی چنین برمی‌آید که نمی‌توان همواره، مبنای واحدی را برای مسئولیت مدنی وبالتبع، مسئولیت امین پذیرفت. مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت محض و مسئولیت عینی مفاهیمی هستند که دربحث از مبنای مسئولیت مدنی به طور کلی شرح داده شده‌اند. اما به نظرمی‌رسد مسئولیت محض را نمی‌توان دارای یک مبنای مستقل برای مسئولیت مدنی دانست. مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیز ریشه در استناد خساراتِ وارده به عامل زیان دارد و فی‌الواقع، تقصیر اصالتی ندارد. در مقابل، مسئولیت عینی می‌تواند دارای یک مبنای مستقل باشد. البته ذکر این مفاهیم، لزوماً به منزله وجود آنها درهر دو نظام حقوقی مذکور نیست اما شواهد زیادی حکایت از قرابتِ قابل تأملِ مبنای مسئولیت در این دو نظام دارد. از حیث عملکرد می‌توان گفت حقوق داخلی دربرخورد با نقض وظایف تز ناحیه امین، با لحاظ مسئولیت عینی، در مقایسه با کامن‌لا که در سخت‌گیرانه‌ترین حالت، مسئولیت محض راپذیرفته، موفق‌تر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

comparative study between the basis of civil liability in common law and iran's law with special attention to bailee's liability

نویسندگان [English]

  • seyyed ahmad hosseini 1
  • mohammad bagher parsapour 2

1 judge

2 faculty of law

چکیده [English]

It arises from common law and domestic law compilations that it is impossible to consider a single base for bailee’s liability in all cases. Liability based on negligence, strict liability and objective liability are the concepts that had been explained when discussing the basis of liability. However it seems that strict liability can not be an independent base for civil liability. the liability based on negligence rooted in ascribence of damages to the behavior of damage creator. So should not consider any authenticity for negligence. On the contrary, the objective liability can has an independent basis for liability. Of course, mentioning these concepts, necessarily does not imply their existence in both mentioned legal systems. but many evidences indicate to proximity of the basis of liability in these jurisdictions. It can be said that by considering objective liability. in the view of efficiency in suppressing the bailee’s breach of duty, domestic law is more successful than common law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bailee’s liability
  • negligence
  • strict liability
  • objective liability
CAPTCHA Image